[an error occurred while processing this directive]
   
 Oaser i öknen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Den fyrtionde oasen 1 Petrus 5:8-11

Där möter vi Jesus vår Herre som förökar vår klarsyn

  Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.

  Man kan undra om någon verkligen har upptäckt vem Gud är om han inte upptäckt vem Satan är. Man kanske inte upptäcker Satan med en gång. Men rätt snart börjar man undra: Varför är det en sådan strid? Varför tar det emot? Varför har jag alla dessa problem? Och alla dessa frestelser? Vem är det som försöker stoppa mig så att jag inte kommer framåt? Du börjar förstå att Satan är din värste fiende först när du blir en kristen.

Stanna till och be: Föröka vår klarsyn!

Hur skall du klara av Satan?
Först av allt:

1. Var nyktra och vaksamma.
  Det betyder: Var klarsynta. Var realister. Var inte godtrogna. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut.
  Vi utsätts ju ständigt för påverkan, propaganda, indoktrinering. Affärsmän, politiker, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar. Lurar. Av allt detta blir vi osäkra. Omtöcknade. Vad ska man tro? Guds Ande vill utrusta oss med klarsynthet och omdömesförmåga.

Stanna till. Ta emot den utrustningen.
Var nyktra och vaksamma.

  Vi blir klarsynta över att en ond makt är ute efter oss med den enda avsikten att få oss loss från Gud.

Stanna till. Se upp! Ett lejon har kommit lös!
Koppla i bönen på himmelsk assistans.

2. Er fiende djävulen.
  Han är er fiende. Ordet "fan" betyder just fiende. Han kallas här för djävulen. Det kommer av det grekiska diabolos, som betyder att "kasta isär". Han vill få det att gå sönder mellan oss och Gud och mellan oss människor emellan.

3. går omkring
  Han går omkring. Smyger. Lurpassar.

4 … som ett rytande lejon.
  Han går omkring som ett lejon. Han är inte ett lejon. Det är Jesus som är Lejonet. Men djävulen härmas. Han vill lura oss tro att det är han som är lejonet. Han klär ut sig. Och vi kan höra hans rytande. Han imiterar lejonet. Avsikten är ju att injaga fruktan hos oss.
  Har du funderat över vad all denna fruktan, alla dessa rädslor, som finns hos oss, beror på?

Stanna till, bed och hör Herrens ord:
Frukta inte, jag är din sköld!

5 ... och söker efter någon att sluka.
  Han har ingenting emot en fårstek till söndagsmiddag. Men framför allt vill han att en herde faller. Då är det fritt fram sedan. Dräp herden, så att fåren skingras! (Sakarja 13:7, Matt 26:31)
  Han kan sluka herden genom att få honom uppslukad av så mycket: arbete, verksamheter, sammanträden, motsättningar. Herden blir helt ockuperad av allt detta, så att han inte hinner se, vad som sker med hjorden.

6. Fräls oss från den Onde!
Hur ska vi klara honom? Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.
  Du behöver inte vara rädd för djävulen, ty när du lever i tron på Jesus, din Herre, då står någon vid din sida som är starkare än han. Du åberopar den Starkares hjälp mot den starke varje gång du ber: Fräls oss från ondo. Rädda oss från den Onde.
  Du håller stånd mot honom då du varje dag iklär dig Ljusets rustning (Rom 13:11-14). Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt (Ef 6:13).

7. som alla era bröder
Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen.
  Vi är inte ensamma i kampen. Vi delar lidandena med alla andra kristna. Och att detta får ske hänger emot med att Ljuset har kommit in i världen. Mörkrets makter bävar. Det som för oss in i svårigheterna är vår bundenhet vid Gud. Men samtidigt är denna bundenhet vår enda räddning från den stora fienden. När alla dess angrepp sker, vet vi också att Gud är å färde.

8. En kort tid
Men om ni får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.

  Lidandet varar en kort tid. Gud har satt en gräns för det onda. Och under denna korta tid är den Gud med Han som skänker all nåd. Hans nåd är ny varje morgon. Mitt i alla svårigheter och prövningar kan vi få erfara hans trofasthet.

9. Han fullbordar sin plan
  och genomför sin plan ty han har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus.
Eller som Paulus uttrycker det: Han som har börjat ett gott verk hos er skall också fullborda det till Kristi Jesu dag (Fil 1:6).

10. Han skall upprätta er
  och reser oss upp när vi fallit eller sjunkit ihop i missmod och trötthet.

11. Han stödjer oss
  på vandringen genom att gå vid våra sida för att ge kraft och nytt mod.

12. han ger fasthet
  och en orubblig grund att stå på.

Vi ser i allt detta att

Hans är makten i evighet, amen.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
 Oaser i öknen: Oas arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel Illustratör: Jemima Hammarlund

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.