Den andra oasen 1 Petrus 1:3

Där hittar vi lovsången till Fadern,
som ge oss ett levande hopp.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen.

Välsignad
  Vi välsignar Gud, vi prisar och lovar honom som är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. Den Gud vi tror på finns inte långt bortom rymder vida. Han är den som gör sig känd för oss genom Jesus och som lider sig fram till oss genom Jesus. Han är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader.
  För Jesu skull är vi Guds barn och får kalla Gud för far. Både Sonen och Anden vill hjälpa oss att hitta denna lovsångsglädje och detta kärleksförhållande till Abba, far (Se Joh 14:9, Gal 4: 4-6, Rom 8:14-17).
  Denne Fader har ”hjärta för de arma” (barmhärtighet), ty i sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. En som hittade in detta kärleksförhållande var Petrus, han som skriver detta dopbrev till oss. Vi känner Petrus historia. Han ville så mycket. "Jag vill ge mitt liv för Jesus. Jag ska aldrig falla. Jag kan gå på vattnet. Jag kan kämpa". Det blev bara jag jag jag.. Han skulle känt sig hemma bland oss egotrippade svenskar. Men vi vet vad som hände med Petrus.
  Petrus faller och förnekar och ramlar ihop och deppar. Men Jesus möter Petrus. Han upprättar honom. Han tar honom på nytt i sin tjänst. En gång efter detta sätter sig Petrus ned och skriver detta brev. Han gnolar fram en bibelvisa.. Han välsignar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han skriver: I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

helgade av Anden.
  Lägg märke till ordningen mellan dessa tre: Fadern, Anden, Sonen. När du blir kristen tänker du dig att det är Jesus som kommer först. Men i verkligheten kommer Fadern först. Sedan Anden, sedan Jesus. Fadern utvalde dig, han ville dig. Och det han ville med dig ville han med alla människor. Han vill att alla människor skall räddas (1 Tim 2:4). Anden avskilde dig. Han helgade dig. Anden drar dig in i kraftfältet, där du lär känna Jesus, där du renas, slipas, omformas för att bli lik Jesus. Paulus uttrycker detta så här: Dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild (Rom 8:29).

Ett levande hopp
  Lägg märke till detta: Han fick ett levande hopp. Motsatsen är döende hopp. Vi har många förhoppningar. Vi ska hoppas det bästa. Allt ordnar sig. Allt blir nog bättre om vi gör det eller det. Om vi byter partners, byter regering, byter bostad, byter plats. Våra mänskliga förhoppningar grusas ofta. Det har med åren blivit många grusgångar av det. Det är döende hopp.
  Men vi har fått ett levande hopp. Hur? Jo, genom det som Gud gjort för oss genom Jesus. Gud sände Jesus till oss. Jesus dog för oss på ett kors, han uppstod. Vi har fått ett levande hopp därför att vi tror att det i Jerusalem fanns en grav för 2.000 år sedan som blev tom. Man lade dit en kropp. Man smorde den. Man lindade den. Man gjorde allt vad man borde göra för en död kropp. Men graven blev tom. Jesus uppstod. Han gick rakt igenom stenen hård. Han visade sig i full vitalitet och kraft. Graven blev tom därför att Jesus uppstod. Döden förlorade sin makt. "O härliga lott att leva där döden sin överman fått" (Psalm 258:2).

Född på nytt
  Men Jesu uppståndelse gav inte bara liv åt Jesus. Den gav liv åt dig och mig och alla som tar emot Jesus. Vi får av Jesus inte ett nytt sätt att leva. Vi får ett nytt liv. Ty vår herre Jesu Kristi Gud och Fader har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Vi födes in i detta rika liv genom det heliga dopet. Vi får ett liv som döden inte rår på. Evigt liv redan nu. Vi blir himmelrika redan nu. Vi går över från döden till livet redan nu. Vi får tillgång till en kraftkälla som bär oss genom våra vardagar

Arv
  När vi lever i det kraftfält, som vi är döpta in i får vi en försmak av livet i Faderns himmel. Ty vi har inte bara fötts på nytt till ett levande hopp utan också till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ett arv får man i allmänhet när någon dör. Men detta arv får vi ut, när vi själva dör. Men vi kan få många ”försmakar” av det. Den himmelska närvaron möter oss i ett levande ord som talar till oss, i en måltid av bröd och vin, i vardagslivets upptäckter av de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till (Ef 2:10).

 

 

 

 

 

Grubbelfrågor:

    1. Hur kan vi välsigna Gud?
    2. Vad betyder det för oss att Gud är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader? (Se Joh 14:9, Gal 4: 4-6, Rom 8:14-17).
    3. Hurudana är vi om vi kopplar bort Gud ur våra liv? Hurudana blir vi om Gud får gripa in?
    4. Hur får man ett levande hopp? Har du erfarenheter av döende hopp?
    5. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9