Den fjärde oasen 1 Petrus 1:5-7

Där hittar vi lovsången till den helige Ande, som hjälper oss att mogna i vår tro.

Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro – och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras.

 När vi undrar hur vi ska kunna stå fasta och hålla ut intill änden, sjunger Petrus in sitt budskap till oss. Han sjunger om den helige Ande som hjälper oss att mogna i tron.

Guds makt beskyddar
  Guds makt beskyddar er. Den grekiska texten säger ordagrant "de i Guds kraft skyddade". Kristendomens viktigaste bokstav är bokstaven i. Vi är döpta in i Kristus. Där i Kristus, finns ingen fördömelse (Rom 8:1 enl NT17) Där finns glädjen som aldrig tar slut: Gläd er i Herren alltid (Fil 4:4) Där börjar frukten att växa fram, som skall förhärliga Fadern. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt, säger Jesus (Joh 15:5). Den helige Ande vill hjälpa oss att hitta in i detta kraftfält.

Prövningar av olika slag
  Men samtidigt lever vi i världen. Där finns prövningar av olika slag, säger Petrus. Men prövningarnas tid är begränsad. Petrus talar om en kort tid. Prövningarna har en positiv uppgift. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig. En tro som aldrig prövas får inga erfarenheter av Guds makt. Den tron växer inte, den mognar inte.

Guld
  Petrus jämför vår tro med guldet. Vi har fått något stort och dyrbart. Vår tro är, precis som Herrens lag, dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd (Psalt 19:11). Men lika självklart som det är att guldet måste prövas i eld, lika självklart är att vår tro måste både övas och prövas för att det som är äkta i er tro, ska få visa sig. Det oäkta, det påklistrade, julgransfrukterna som inte växer inifrån, det bränns upp.
  Petrus skriver längre fram om det eldprov ni måste gå igenom (4:12). Han syftar på de lidande man kan få för att man tror på Jesus. I alla dessa lidanden och prövningar finns härlighetens Ande, Guds Ande med, skriver Petrus i 4:14. Hjälparen, den helige Ande gläder sig över att få ställa sig vid vår sida för att hjälpa oss. Ty han är ju parakletos, den man kallar på för att stå vid ens sida. Om den helige Ande får ta hand om oss, hjälper han oss se en mening med det svåra, han hjälper oss att mogna och växa i vårt tro.

Ni kan jubla
  Och när vi ser det, då, skriver Petrus, då kan ni jubla. Lägg märke till att det står kan. Vi tror inte att vi kan jubla när vi kommer in i alla slags prövningar. Det trodde nog inte Paulus och Silas och Petrus och de första kristna heller. Men den helige Ande hjälper oss till det omöjliga. Jublet, lovsången blir en proklamation för fienderna. Ty genom lovsången från barns och dibarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hämndgirige, (Psalt 8:2, 1917).

Pris, härlighet och ära
  Den mognade tron skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Den helige Ande föder fram en längtan mot Herrens dag: "Jesu, mig din ankomst gläder, när jag i dina fotspår träder" (Sv Ps 317:3). Den helige Ande älskar att tala om Jesus, om vad han har gjort och vad han kommer att göra.

Grubbelfrågor:

  1. Guds makt beskyddar. Ordagrant: ”De i Guds kraft skyddade”. Vi lever i Kristus och vi lever i världen. Beskriv de spänningar som uppstår för oss genom dessa två kraftfält.
  2. Det finns prövningar av olika slag, säger Petrus. Vilka? Varför är de viktiga? Jfr Jakob 1:2-3.
  3. Äkta i er tro. Finns det något oäkta i vår tro?
  4. Det står att ni kan jubla. Jfr vers 8. Varför kan vi? Och varför gör vi det inte om vi kan det?
  5. Vad betyder den helige Ande i våra prövningar? Jfr 1 Petrus 4:12-14.
  6. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9