Den femte oasen 1 Petrus 1:8-9

Där hittar vi lovsången till Jesus, som låter oss leva i en kärlek som bara bubblar över av glädje.

Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning. jubla i en outsäglig, himmelsk glädje.

Inte sett honom
  Det är märkligt med Petrus. Han som förnekat Jesus, fallit, deppat, klappat ihop, han blev upprättad. Herren drog honom upp ur den djupa dyn och ställde klippan på KLIPPAN (Jfr Psalt 40). Hela hans inre bubblar över av glädje över Jesus. Och han lyckas dra in dem han skriver till i denna glädje. De har inte sett honom. Men de har mött honom och fått ett personligt förhållande till honom. Den uppståndne och förhärligade Herren har gått igenom också deras stängda dörrar och sagt sitt Frid åt er alla till dem. Och de ord som han sa till Tomas går nu i uppfyllelse: Saliga de som inte har sett men ändå tror (Joh 20:29).

Ännu inte
  Ni ser honom ännu icke, skriver Petrus. Det finns ett ännu icke och det pekar fram mot den dag de skall se honom ansikte mot ansikte. Men just därför att han kommit in i deras liv kan de jubla i outsäglig, himmelsk glädje. Där Jesus är, där är himmelen redan nu. Allra tydligast blir hans närvaro för oss i den heliga Nattvarden. Det som skiljer vår värld från Guds värld blir där tunt och genomskinligt. Vi ställs på tröskeln till himlen. Vi dras in i en outsäglig, himmelsk glädje tillsammans med alla änglar och helgon. Och där ser vi vad som är målet och meningen med vårt dopliv. Då ni nu står nära målet för er tro: era själars frälsning. Ordet själ står här för hela människan. Lägg märke till ordet nu. När vi lever i nattvardens nu hittar vi denna glädje som bara vill bubblar över.

Grubbelfrågor:

  1. Lägg märke till hur kärleken till Jesus och glädjen hör ihop. Men hur hittar vi in i denna Jesus kärlek och in i denna outsägliga, himmelska glädje?
  2. Era själars frälsning. Det finns tre tidsepoker i frälsningen:
   a) Jag är frälst. Det skedde på Golgota och Golgotas frälsning nådde mig i mitt dop. När jag i tro tar emot mitt dop kan jag säga: Jag är frälst.
   b) Frälsning pågår. Jag arbetar på min frälsning. Fil 2:12 .
   Någon uttryckte det så: ”Iam a christian, But be patient. I am under construction” (Se även nyfikenhetsvandring x )
   c) Jag ser fram mot målet ”för er tro: era själars frälsning”.. Det kristna livet levs i denna spänning: Redan
  3. Utnämn ett ord i 1 Petrus 1:1-9 som ditt trosord, ett ord som du bär inom dig, by heart, och som sedan får bära dig.
  4. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9