Den sjätte oasen 1 Petrus 1:10-12

Där hittar vi de döptas första privilegium: BIBELN

Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när de förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med evangliet, detta som änglarna längtat efter att få blicka in i.

Här berättas om två grupper som gärna skulle vilja se det som vi ser, och få den erfarenhet som vi har. Det är profeterna och det är änglarna. En grupp mänskliga varelser och en grupp övernaturliga. Båda dessa grupper vet en del om Kristus. Men de vet inte allt vad vi vet.

1. PROFETERNA.
  Profeterna fick var och en se en del av Kristus. Var och en fick sin lilla pusselbit. Och de berättar för människor om den lilla pusselbit de fått.
En av profeterna visste att Jesus skulle födas av en jungfru.
En annan att han skulle fly till Egypten.
Någon berättar att han skulle bli smord med helig Ande.
En annan att han skulle bli förrådd av en av sina egna vänner.
Någon säger att han skulle få ättikvin att dricka vid korsfästelsen.
Någon annan att hans händer och fötter skulle genomborras. En annan berättar om att han skulle blir begraven i en rik mans grav.
En annan åter att han skulle uppstå på tredje dagen.

  Men var och en av dem visste bara en liten del. De fick bara en liten pusselbit var. Och när de tittade på sin pusselbit, så frågade de: Vem är det? Om vem har vi skrivit? När kommer han? De sökte och forskade ivrigt i detta som de hade fått. Ty Kristi ande i dem lät dem skriva ned skildringar av de lidanden som Messias måste utstå och den härlighet som skulle följa.

  Men de förstod inte vad det var de skrev ned. Men det de förstod var att det inte var sig själva som de tjänade med sitt budskap. De tjänade dem som Petrus skrev till och oss. Dessa profeter var ju män, som fick offra sin popularitet och offra sina liv därför att de höll fast vid den tro de fått. De hade fått denna tro av den helige Ande. Samma Ande som bodde i dem som kommit med evangeliet hade också talat genom dem. Men den helige Ande hade inte uppenbarat hela sanningen för profeterna.
  Men det som är vårt privilegium som döpta är att vi har fått allt om Jesus. Vi kan se hur pusselbitarna tillsammans ger en stor och härlig bild av Jesus. Vi kan se hur alla pusselbitarna stämmer med varandra. Vi har fått hela historien om Jesus. Vilket privilegium! Vi lever efter Kristus och inte före Kristus. Profeterna frågade: Vem är han? När kommer han? De visste inte ens hans namn. Men vi vet det. Vi vet vem han är och vi känner hans namn. Och det är i det namnet vi kommer samman - namnet Jesus.

2. ÄNGLARNA.
  Det finns änglar. Vi ser dem inte. Men de ser oss. En dag skall vi alla som känner Jesus få se dem.
  Men här är också en grupp som inte vet vad vi vet om Jesus. Änglarna har känt honom som Guds son. De har sett upp till honom och tjänat honom. Men inte ens änglarna visste allt om Jesus. Ty vad Fadern ville göra med Sonen var en hemlighet i Gud. Den har varit fördold i Gud.
När Jesus föddes i Betlehem gick det som en häpenhet genom himlarymderna. Änglarna höll andan. Men när de såg barnet i Betlehems krubba brast jublet löst i himmelen. De prisade Gud och sjöng: Ära åt Gud i höjden...
  Änglarna känner inte heller Jesus, som vi gör, som en Frälsare och försonare för sig själva. De känner honom inte som den som tar bort synden. Bibeln säger att när Jesus dog på korset, så dog han inte för änglar. (Hebr 2:16) Han dog för oss människor. På grund av Jesu seger på korset så kommer människor att lyftas över änglarna i himlen, ty människor förenas med Jesus och Jesus är större än änglarna.
  Vi vet mer än änglarna. Vilket privilegium! Men att ha fått ett privilegium medför stort ansvar. Om du har fått hela bibeln så betyder det att ditt ansvar är att i hela bibeln söka och forska efter den nåd du skall få. Du har fått en skattkammare i din bibel. Du kan bli himmelrik redan nu för att göra andra rika. Och på en punkt upptäcker du då att du liknar änglarna: Det är inte dig själv utan människor du möter som du tjänar med ditt budskap.

Grubbelfrågor:

  1. sökte och efterfrågade: Berätta om de olika pusselbitar de olika
   profeterna fick.
  2. Nåd ni skulle få. Vad är nåd
  3. Kristi ande i dem. Samme Ande talar i GT som i NT, se Matt 22:43.
  4. De lidanden Messias måste utstå. Se Jes 53:4-12, Psalt 22:2,8-9,
   227-29, Psalt 69:22
  5. Den härlighet som skulle följa. Psalt 16:8-11 Apg 2:25-28,
   Psalt 110:1-3
  6. Kungjorts för er. Budskapet är talat i helig Ande. Viktigt att lyssna i helig Ande. Samtala om era erfarenheter av att i Bibeln höra Herrens röst.
  7. Vad är det änglarna har sett, som inte vi sett? Vad är det änglarna inte har sett, men som vi har sett?
  8. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9