Den nionde oasen 1 Petrus 1:22-2:3

Där hittar vi de döptas fjärde privilegium: BRÖDRAGEMENSKAPEN.

Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av uppriktigt hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord ty Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig. Guds levande och bestående ord, Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset.

Gräset vissnar och blommorna faller av.
Men Herrens ord består i evighet".
Det är detta ord som har förkunnats för er.

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken,för att växa genom den och bli räddade. förkunnats för er.Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni

Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

Vad hände i dopet?
Petrus skriver här till de döpta om vad som hände i dopet. Dopet är ett bad som återföder och förnyar genom den helige Ande (Tit 3:5). Dopet är en rening från det gamla livet. Det är alltså något som hänt i vårt dop. Vi dog från det gamla livet och uppstod till det nya livet. Och det synliga beviset på detta är ju att det börjar hända något i våra relationer till varandra, i brödragemenskapen. Vi vet att vi har gått över från döden till livet ty vi älskar våra bröder (1 Joh 3:14). Det har hänt en nystart genom dopet. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Ni kan det, men gör det då också. Ni har fått alla himmelska resurser till det. Dra varje dag konsekvenserna av detta. Fortsätt att leva i det. Säg ja till det. Bejaka vad Gud har gjort och bejaka vem du själv är i Kristus. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

Tårar eller änglars glädje
Varje gång ett barn föds, vet vi att det också kommer att bli en död så småningom. Förr eller senare. Snabbt eller långsamt. Slutresultatet av en födelse är ofta tårar vid en grav. Men när någon föds på nytt, ja, då hoppar änglarna högt av glädje. Ty då börjar det liv som aldrig skall dö.

Nytt liv
Vad vi behöver är inte ett nytt sätt att leva. Inte nya regler, ny moral. Det vi behöver är ett nytt liv. Och detta liv måste komma till oss om vi ska komma till himlen. Vi kan inte själva ta oss detta liv. Vi uppmanas aldrig i NT att födas på nytt. Men det måste ske.

den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike...
den som inte blir född av vatten och ande,
kan inte komma in i Guds rike.

(Joh 3:3,5)

Nu riktar sig Petrus till de döpta. De är födda på nytt.
Vatten åstadkommer det förvisso inte, utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande..." (Luther i Lilla Katekesen)
  
Det nya livet föddes fram genom Guds levande och bestående ord. Det sker, översätter David Hedegård, genom den skapande kraften i Guds ord, som är levande och förblir i evighet. NT 17 säger att det skedde genom en oförgänglig säd.

Spora och sperma
Det finns två ord för säd i NT. Petrus använder ordet spora. (jfr sporer, sädeskorn). Johannes använder ordet sperma. Det som skedde i dopet, vare sig vi blev döpta som barn eller som vuxna, var att Gud lade ned livets frö i oss. Han lade ned sperma i oss. Dopet är befruktningsögonblicket. Men det livet som vi fick i dopet måste växa upp och bli en planta, ett träd. Det liv vi fick i dopet måste förlösas, bli medvetet. Det är Guds levande och bestående ord, som lagts ned i oss. Detta ord förblir. Jesu ord skall aldrig förgå. När vi har detta ord i oss har vi ett stycke av evigheten i oss. Allt annat som vi planterar och sår ut vissnar och dör. Petrus citerar Jesaja 40:6f. för att illustrerar detta.

Människan är gräs-lik!
Människan är som gräset.
(NT 17 säger att allt kött är såsom gräs). Lägg märke till att det inte står, som vi sjunger i sommarpsalmen, att allt kött är hö. Det låter lite visset. Men människan är som gräset. Det är något mycket fint. Det blommar, ger doft och skönhet och glädje. Det är fyllt av härlighet. Människan hör precis som gräset till Guds geniala skapelseverk.
  Men även den vackraste blomma vissnar ner och dör. Gräset torkar bort. Blommorna faller av. Men det som består då allting annat förgår, det är Herrens ord. Det är detta ord som förkunnats för er, skriver Petrus.
  Detta ord, som är levande och kraftigt måste förkunnas. Det måste komma i rörelse bland oss och i oss. Säden är utan nytta om den inte kommer i jorden. Bibeln är utan nytta om den inte flyttar in i hjärtat. Vi har ingen nytta av en bibel som står i bokhyllan. Bibeln måste komma ned från väggens hylla och bäddas ned i hjärtats mylla. Det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt (Luk 8:15).
  Det som hände i dopet är att vi fick ett nytt liv, när vi i tro tar emot det som Gud gjort i vårt dop.

Tvätta och mata
Men vad händer sedan? Det första man gör med ett barn som fötts till världen är att man tvättar det rent. Och att man sedan ger det mjölk att dricka. En nyfödd kristen behöver precis samma som ett nyfött barn. Det behöver tvättas och matas. Den pånyttfödde måste renas från sin gamla existens. Och hon behöver få andlig mat.

Tvätta sig och äta
Och det som nyfödingen behöver, det behöver också den mogne kristne. Den nyfödde behöver tvättas och matas. Den som kommit en bit på väg behöver tvätta sig och äta. När det gäller reningen är det fem saker som Petrus vill att vi ska se upp med och lägga bort. Lägg därför bort all ondska, falskhet och förställning, avund och förtal (2:1). Allt detta är sådant som förstör brödragemenskapen.
   Allt slags ondska - det är allt det som är motsatsen till kärlek. Dit hör lusten att ge igen, såra någon, hämnas...
  Falskhet - svek, människor kan inte lita på en, man är oäkta, lever på lögner och halvsanningar, manipulerar människor.
  Förställning - skrymteri, hyckleri, man spelar sin roll, sätter på sig en mask, är inte sig själv, lever en låtsaslek. Ler sitt karismatiska leende för att dölja sin inre osäkerhet.
  Avund - man ser med oblida ögon på att någon får det bättre, har bättre betyg, tjänar mer, är vackrare. Avunden är som ett gift. Giftet ger självömkan. Det tränger ut i ord och handlingar.
  Förtal - man tänker och talar illa om andra, blir ovänlig, försöker nedsätta den andre.
  De här fem synderna hör med till det som Gal 5:19-21 kallar köttets gärningar. Håller man på med sådant får man ingen del i Guds rike. Därför måste vi lyda Petrus när han säger: Lägg bort allt detta. Och platsen där man lägger bort det är vid korset. Där förlorar denna ondska sin makt över oss.
  Vi behöver lära oss att dagligen tvätta oss. Men också sedan att dagligen få andlig mat. Barn behöver mjölk. Nyfödda kristna behöver den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.
  
Mjölk är att man får börja med det i Guds ord som är lättsmält. Det finns delar av bibeln som är mycket svårsmälta. Man tuggar och tuggar och har svårt att tillgodogöra sig den födan. Det är inte bra att servera entrecote för bäbisar.
  En nyfödd skall inte läsa allt. Kan börja med Lukas evangelium. Sedan Apostlagärningar, Filipperbrevet, vissa psaltarpsalmer...
  Mjölk - det är näringsrik föda. Det skall vara mjölk - inte sockerdricka. Mjölk är aptitretande. Ger mersmak. Ty när vi läser ordet är det ju Herren själv som kommer till oss.
  Om vi har fått smaka Herrens godhet vill vi sedan ha mer och mer. Det är så vi växer och blir räddade. Det kristna livet är ett växande. Man utvecklas och mognar. Och den allra bästa näringen för detta är Guds ord.

Grubbelfrågor:

  1. Tänk igenom vad som hänt i dopet Renat era själar – jfr Apg 2:37-41 Hesekiel 36:25-27, Titus 3:5.
  2. Kan leva i uppriktig kärlek – jfr 1 Joh 3:14. Dra konsekvenserna av detta!
  3. Guds levande ord – det finns två ord för säd i NT: sperma och spora. Dopögonblicket är befruktnings-
   ögonblicket. Gud lägger ned Livets frö i oss i vårt dop.
   Samtala om hur viktigt det är att detta liv måste förlösas, växa, spira…
  4. Samtala om vad det innebär att leva i sitt dop. Man behöver tvätta sig. Översätt orden i 2:1. Låt dem landa i dina vardagstrassligheter. Man behöver äta . Samtala om 2:2-3. Vad är mjölk? Vad är fast föda? Har du fått smaka Herrens godhet?
  5. Stanna till vid oasen, drick, vila …

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9