Den sextonde oasen 1 Petrus 2:16-17

Hur kristna lever i världen:

3. Där övar vi vår frihet i Kristus.

Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren

Fria människor.
  Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Vi människor kan så ofta känna oss ofria, låsta och bundna av människor, av saker, av platser, av gamla förlamande minnen. När evangeliet om Jesus är i rörelse har det en befriande effekt. Jesus är sänd att förkunna frihet för de fångna (Luk 4:18).
  Därför kan vi säga med Petrus: Vi är fria människor. Vi har av evangeliet om Jesus fått friheten att vara Guds barn, friheten från att vara låst vid sig själv och själv stå i centrum. Till den friheten har Kristus frigjort oss (Gal 5:1). Vi står inte i slaviskt beroende till någon. ” En kristen människa är den friaste av alla och ingen underdånig” , påstår Luther. Men i nästa mening säger han: ”En kristen människa är den friaste av alla och var man underdånig”. Ingen får trampa ned mig och förtrycka mig. Men när jag blir trygg i min frihet kan jag ställa mig under en människa och upphöja henne.
  Men friheten kan missbrukas. Allt är tillåtet för mig - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig - men ingenting får ta makten över mig (1 Kor 6:12). Paulus uttrycker det så här i Gal 5:1 sedan han talat om den frihet Kristus ger. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Vi ska fortsätta att leva i Guds barns härliga frihet. Vi är bara bundna vid Jesus. Vi är, säger Petrus, tjänare åt Gud.

Tjänare åt Gud!
  Vi har blivit utnämnda till ministrar. Ordet minister betyder tjänare. Paulus uttrycker hur vi blev det i 2 Kor 3:4-6 enligt NT17.

En sådan tillförsikt hava vi genom
Kristus till Gud. Icke som om vi av
oss själva vore skickliga att tänka ut något,
såsom komme det från oss
själva, utan den skicklighet vi hava
kommer från Gud, som har gjort
oss skickliga till att vara tjänare …

  Gud har gjort oss skickliga att bli tjänare! För att bli herrar behövdes det inte någon gudomligt ingripande. Det klarar vi själva. Men att bli tjänare! För det behövs det ett Guds under i våra liv.
  Och som tjänare åt Gud får vi följande uppgift:

Hedra alla, älska era trosbröder,
frukta Gud och ära kejsaren.

Smaka på de orden:

Hedra alla.
  Man kan sätta ordet respekt som överskrift över en kristen människas liv. Han har respekt för Gud, respekt för varje människa som kommer i hans väg, han har aktning för honom, respekterar hans namn och rykte. Detta är något som vi idag lider brist på. Man saknar respekt, vördnad, aktning. Aktning för äldre människor från de yngre. Respekt för de yngre från de äldres sida. Respekt för dem som är satta att styra vårt land. Respekt för samhällets lagar. Det spelar ingen roll om han är rik eller fattig. Ära honom. Han är en människa, en Guds skapelse. Skapad till Guds avbild. Och när du gör så lockar du fram hans allra bästa sidor. Hedra alla! 

Älska era trosbröder.
  Lev ut den kärlek du fått av Herren till dem som det är lättast att älska, dina syskon i tron. Eller är trossyskonen lite jobbiga och svårälskade ibland?.

Frukta Gud.
  Det betyder inte att du måste vara rädd för honom. Men du har respekt för honom. En helig vördnad. Du vet vem han är när du nalkas honom. Lägg bort allt slarvförhållande. Tjäna Herren med fruktan, och fröjda er med bävan (Psalt 2:11, 1917).

Ära kejsaren.
  Lyft upp i Guds kärlek konungen och hans hus, regeringen och alla som har fått ansvar för vårt folk. Detta att vi är tjänare åt Gud kan också betyda att vi gör dem fria från oss.
  Och sedan kommer Petrus tillbaka och börjar sjunga sången om underordnandet igen. Nu riktar han sig till slavarna. Men om det får du ingenting veta förrän vid nästa oas.

Grubbelfrågor:

  1. Hur hitta friheten i Kristus?
  2. Tänk igenom Luthercitatet om en kristen som den friaste av alla.
  3. Varför behöver vi uppmanas att älska trossyskon?
  4. Vad menas med att frukta Gud? (Läs 2 Mos 20:20 enligt Bibel 2000 )
  5. Hur behandla Karl XVI Gustaf?
  6. Stanna till vid oasen, drick, vila...

Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9