Den artonde oasen 1 Petrus 2:21-23

Hur kristna lever i världen:

5. Där övar vi oss i att vandra i Jesu fotspår

Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att Ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.

Lidandet
  Vi har kallats till att lida för Jesu skull. Men vi kan rätt ofta få lida för vår gamla människas skull. Vi har felat, som det stod i vers 20. Vi har varit dumma och själviska och okänsliga för andras behov. Andra människor retar sig då på oss.
  Men om vi följer Jesus och vill hör ihop med honom kan vi få lida för Människosonens skull. Jesus säger: Saliga är ni, när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd ... (Luk 6:22-23).
  Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas (2 Tim 3:12).
Ni har fått nåden att - ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. (Fil 1:29).
  Man kan undra varför? Varför detta motstånd? Var det därför att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda (Joh 3:19).

Fotspår eller hjulspår
  Jesus kallar oss att följa honom. Vi ska vandra i hans fotspår, står det. Mestadels rullar vi på i gamla hjulspår. Vi gör som vi alltid gjort. Vi följer det mönster och det exempel vi fått från våra egen mor eller far eller andra människor. Vi gör som alla andra.
  När Jesus kallar oss att vandra i hans fotspår gör han det för att vi ska få lära oss hur han skulle göra i våra svåra situationer. Du lär dig bli känslig för Jesus. Uppmärksam. Rusa inte. Ta ett steg i sänder. Hör hur Jesus säger: Följ mig!
  Sedan sade Jesus till sina lärjungar: " Om någon vill gå i mina spår, måste han försaka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. (Matt 16:24-25).
  Kan du se den stora hemligheten här: Att få säga NEJ till sitt eget stora tröttsamma JAG. Och säga JA till Jesus. Jag mister mitt liv men finner hans.
Säg NO till det ONda och säg YES till JESUS!

Jesu ”annorlundaexempel”.
  I detta lidande för Jesu skull lär du känna Jesus ännu mer. När Jesus led på korset så led han för vår skull. Han gick in i våra smärtor och vår övergivenhet för att inifrån hjälpa oss att besegra dem. Han gav oss ett exempel på hur vi skall göra när vi får det svårt.
  Han begick inte någon synd, och svek fans inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist (2:22-23).
  Det här är Jesu mönster. Han ger genom sitt liv skissen. Han ger oss en "målarbok" som vi ska fylla i och färglägga genom våra egna liv.
  Jesus begick inte någon synd. Han frestades som vi i allt men gav inte efter för frestelsen. Ändå fick han lida.
  Jesus talade inte svek. Ingen hörde honom ljuga. Han föll inte för frestelsen att missbruka tungan.
  När Jesus blev skymfad och hånad och föraktad och ifrågasatt, när man skrattade åt honom och gycklade med honom, svarade han inte med samma mynt.
  Man gav Jesus örfilar, man slog honom, misshandlade honom, torterade honom, men han hotade inte med vedergällning. Han bad för dem. Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör (Luk 23:34).
  Hur kunde Jesus stå ut med detta? När liknande saker drabbar oss fylls vårt inre av bitterhet och hat och många onda tankar. Vi kan försöka svälja förtreten, men det onda sitter kvar inom oss och gör ont. Vi kan inte skaka det av oss.

Hemligheten med Jesus
  Hemligheten med Jesus, det som vi ska försöka lära oss, ligger kanske i de orden: Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.
  Jesu mönster är inte försöka skaka av sig det svåra, inte att svälja förtreten. Det är att överlåta allt detta åt honom som dömer rättvist. Att lägga det i Guds Fadershänder och se på allt det svåra med hans möjligheter.
  Man kan smaka på de ord som Paulus ger oss i Rom 12:19: Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skriver: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.

Konsten att förlåta
  Detta är något vi får öva oss med i de små förtretligheterna som drabbar oss. Då kan vi sedan ta tag i de större. När vi överlåter och när vi förlåter, händer det något med oss. Jesus kan gripa in och göra något alldeles nytt med oss.
  En bra definition på att förlåta är denna:
Jag överlåter åt Fadern all min rätt att anklaga. Jag kan ha rätt i vad jag säger. Människor har verkligen varit dumma. Jag kan naturligtvis ha fel också. Jag kan ha missförstått allting. Men jag överlåter allt och lägger det i min Faders händer. Det som hamnar där välsignar han.

Grubbelfrågor:

  1. Varför får en del lida för Kristi skull? Jfr Luk 6:22-23, 2 Tim 3:12 Joh 3:19 Matt 16:24-25
  2. Har du blivit förföljd för att du är kristen? I så fall: Varför? Om inte: Varför?
  3. Vad kan du lära av Jesus exempel?
  4. Hemligheten med Jesu överlåtelse.
  5. Berätta om konsten att förlåta.
  6. Också nu får du koppla av vid oasen och där i stillheten börja be på ett nytt sätt för dem som gjort dig illa.

 


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9