Den tjugoandra oasen 1 Petrus 3:7

Där lär sig männen att bli gentlemen i äktenskapet.

  Och ni män, låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare. Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva. Då skall ingenting stå i vägen för era böner. (3:7)

Och...
  Ordet och betyder här "på samma sätt".
Giertz översätter: På samma sätt med er män.
NT17: Sammalunda skolen I ock, I män...
  Det finns en likhet i det som sägs till mannen som i det som sades till hustrun. Båda har förpliktelser mot varandra. Och detta är en av de mest revolutionerande tankarna i Nya Testamentet och som man inte finner någon annanstans. Det är en revolution i tänkande om äktenskapet. Tidigare var det så att hustrun hade förpliktelser mot sin man, men mannen hade det inte mot sin hustru. Nu sägs det att också han skall gå in under Guds ordning som tjänare åt Kristus. Paulus uttrycker det så: Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den (Ef 5:25).
  När det gäller förpliktelser så är man och hustru lika. De har förpliktelser mot varandra. Hustrun är inte längre endast barnafödare eller hushållerska eller lokalvårdare. Hon är en person mot vilken mannen har ansvar. Precis som hon har gentemot honom.
  Det är två ting som mannen särskilt ska tänka på:

Hänsyn
Låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun, hon är ju den svagare
  Kunskapen får inte bara sitta i huvudet. Den ska få prägla allt liv tillsammans med hustrun. Han får visa henne hänsyn. Men det är något han måste lära sig. Den kommer inte av naturen. Han måste lära sig leva tillsammans med henne. Förstå hennes fysiska behov och leva sig in i hennes andliga behov. Han behöver få lära sig förståelse, hänsyn, inlevelse.
  Han får göra det, står det här, därför att hon ju är den svagare. Han är också svag. Gud själv säger: det är inte gott att mannen är ensam. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som anstår honom (1 Mos 2:18). Han behöver kvinnan som hjälp och hon behöver honom som hjälp. De få mötas i svaghet.
  Ordagrant står det att kvinnan är det svagare kärlet. Båda två är "kärl", båda har inre emotionella bägare som behöver fyllas på av den andre. Hon kan inte bli påfylld av honom om hon ser ned på och föraktar honom. Han kan inte bli påfylld om han spelar herre och uppträder överlägset. Orsaken till att det mal tomgång i så många äktenskap är kanske denna felaktiga och överlägsna attityd mot varandra. Paulus har receptet på en förnyelse i äktenskapet: Underordna er varandra i vördnad för Kristus (Ef 5:21).

Aktning
Visa henne aktning, ty också hon skall få del av livets gåva.
  Var chevaleresk, artig, ridderlig, visa respekt.....
Visa dem ära, översätter Giertz.
I skolen bevisa dem all ära, säger NT17.
  Inför Gud är här inte man och kvinna, (Gal 3:28). Båda är genom dopet Guds barn. Hon är hans medarvinge till livets nåd, säger NT 17.
  Både mannen och kvinnan skall genom tron på Kristus få mötas i himlen en gång. Om mannen inte visar hänsyn och aktning blir hans böner hindrade. En sårad hustru står mellan Gud och bedjaren. En man kan inte tänka, att om han behandlar sin hustru dåligt, att han kan be till Gud och få sina böner besvarade. Men om han lever rätt med sin hustru (och hustrun mot sin man) då skall ingenting stå i vägen för era böner.

Grubbelfrågor:

  1. Vad har man och hustru för förpliktelser mot varandra?
  2. Visa praktiskt vad det är att visa HÄNSYN.
  3. Vem fyller din inre emotionella bägare?
  4. Visa praktiskt vad det är att visa AKTNING.
  5. Varför får du inte alltid bönesvar?
  6. Stanna till vid oasen, drick, vila, koppla på …


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oasillustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9