Den tjugotredje oasen 1 Petrus 3:8-9

Där lär vi oss leva som kristna bland knepiga kristna.

  Till sist, ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.

Att leva i Kristi kropp
  Nu tar Petrus upp livet tillsammans med andra kristna. När vi överlåter oss åt Kristus, överlåter vi oss också åt hans kropp. Vi kommer in i en gemenskap med andra, där vi blir lemmar som är till för varandra (Rom 12:5).
  Du kommer som kristen in i en ny familj. Det är en gemenskap som finns överallt i världen och även fortsätter i nästa värld. När Jesus kallade tolv lärjungar att följa honom, var de alla olika varandra. De började snart att gräla med varandra. De tänkte på vem av dem som var störst. De undrade över hur många gånger man skulle behöva förlåta en broder. Och detta visar ju att det fanns problem bland dem.
  Du kommer samman med människor som ofta är varandra mycket olika. Människor som har sidor, som du har svårt att fördraga. Du kan bli chockad över hur mycket där finns av synd och själviskhet bland kristna. Hur lever man som kristen bland knepiga kristna?
  Men dessa människor måste vandra samma helgelsens väg som du. De har, precis som du, vassa kanter, som måste slipas bort. De har alla olika personligheter, olika temperament, olika läggning. Men Herrens kallelse till oss är att leva tillsammans. Han kallar oss inte att vara kristna individualister. Vi är hans kyrka, hans kropp. Herren vill i denna gemenskap arbeta med oss alla. Han vill föra oss samman, ge oss sin kärlek och använda oss tillsammans i den värld som han älskar. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek, säger Jesus (Joh 13:35). Detta är det enda som kan övertyga dem.
  Och när Herren får arbeta med oss med sin kärlek, känner vi starkt hur vi hör ihop. Vi kommer in i en djupgemenskap, en syskonkärlek, där så mycket kan hända både med var och en enskild och med oss tillsammans. Petrus tar nu upp sex egenskaper som vi ska arbeta fram och be om för denna gemenskap med andra kristna.

1. ... ni skall alla leva i endräkt ...
  Det grekiska ordet betyder "liksinnade". Alla låter det sinnelag råda hos sig som var i Kristus Jesus (Fil 2:5). Paulus konstaterar: Vi tänker Kristi tankar (1 Kor1:16). De tänker på samma sätt. De håller sams, översätter Giertz. Jesus är Herre och bestämmer inriktningen. Det svenska ordet "endräkt" kan peka på att alla bär "en dräkt", ty alla lever i sitt dop där man blir iklädd Kristus (Gal 3:27).

2. ... och inbördes förståelse ...
  Det grekiska ordet betyder "med-lidande". Medlidsamma stod det i NT17. Giertz har samma ord. De delar varandras nöd. De lever sig in i varandras förhållande. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra (1 Kor 12:26). Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter (Rom 12:15).

3. ...i broderskärlek ...
  På grekiska står ordet filadelfia. Det handlar om kärleken mellan kristna. Fulla av syskonkärlek, översätter Giertz. Kärleksfulla mot bröderna, säger NT17. Att älska någon är i första hand något man gör. Inte i första hand något man känner. Du älskar bröderna, de kristna, när du ber för dem, talar med dem, har omsorg om dem, delar livet med dem.

4. ... barmhärtighet ...
  NT17 och Giertz har samma ord. De är barmhärtiga såsom deras himmelske Fader är det (Luk 6:36). Fadern har hjärta för de arma. Och de har drabbats av Guds kärlek. De vill därför likna sin Far. De är glada givare som Han och han skapar i dem ett gott och givmilt hjärta. De kan visa godhet och vänlighet och omtanke.

5. ...och ödmjukhet ...
  Om du för två tusen hade sagt om en person att han var ödmjuk, skulle han blivit mycket sårad. En ödmjuk man var en svag man. När Jesus kom, tog han ett av de mest föraktade orden och gjorde det till ett av de största orden. Och han sade: Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ (Matt 11:30).
  Denna ödmjukhet visar sig att de kan upphöja varandra. De ser varandra nedifrån men tillsammans med den upphöjde Jesus. De blir mjuka i hans hand, så att han kan forma om dem och förvandla och förändra dem. (öd-mjuk betyder ”att snabbt bli mjuk) När de vandrar i Jesu fotspår hittar de ett sätt att sätta stopp för ondskan: Löna inte ont med ont eller skymf med skymf.

6.Välsigna
utom tvärtom: Välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
  Vi hör här en återklang från Jesu ord i Bergspredikan: Ge inte igen. Sätt stopp för det onda. Övervinn det onda med det goda. Välsigna i stället. Tala gott om dem och till dem och över dem.
  När du välsignar önskar du att allt gott som finns i det goda tecknet (signum = tecken), korsets tecken, skall komma till dem. Du önskar att de skall bli befriade och förlösta och förlåtna och helade och fyllda av kärlek och helig Ande. Vi är kallade till detta. Jesus har dött för att vi skall leva hans liv. Vi får välsignelse för att ge välsignelse. Hans kärlek är drivkraften i våra liv.

Grubbelfrågor:

  1. Vad innebär det att leva i Kristi kropp?
  2. Varför är det inte problemfritt att leva bland kristna?
  3. Låt dessa ord landa din församling och ditt vardagsliv:

   Leva i endräkt.
   Inbördes förståelse.
   Broderskärlek.
   Barmhärtighet
   ödmjukhet
   välsigna

  4. Stanna till vid oasen, vila, begrunda, tänk, drick ….


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oasillustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9