Den tjugofjärde oasen 1 Petrus 3:10-12

Där lär vi oss att livet skall vara gott.

  Den som älskar livet och vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sin läppar från svekfulla ord.
  Han skall undvika det onda och göra det goda,
söka efter frid och sträva efter den.
  Ty Herren ser till de rättfärdiga,
och han hör deras bön.
  Men han vänder sig mot dem som gör det onda.

Livet skall vara gott
  Det vill Gud: Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott (1 Mos 1:31, GT17).
Det vill Petrus. Han talar om den som älskar livet.
  Det vill du. Ja, du längtar efter det. Och därför lyssnar du mycket ivrigt till vad Petrus nu citerar ur den 34:e psalmen. Han får dig att gå på
Nyfikenhetsupptäcktsvandring.

  Han vill att du skall hitta det är som gör livet gott. Den som älskar livet, säger Petrus och i Psalm 34 får han belägg för detta liv som Jesus har kommit för att ge och som han själv älskar att leva och berätta om.
  Detta goda liv lever han bland trossyskonen i församlingen. Där får han och vi dela ordet och erfarenheterna från Jesu kärlek.
  Om du vill ha goda dagar får du först lära dig att säga nej till onda.

SÄG NO TILL DET ONDA
  Man lär sig då att avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svekfulla ord. Han skall undvika det onda.
  En del som har problem med att ”käften slinker” och man säger så mycket dumt, kan behöver lära sig en bön som David (som tydligen hade problem med detta) bad: Sätt, o Herre, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Och problemet med det är inte bara att det slinker ut så mycket ont ur min mun. Problemet är att när man talar svekfullt om andra blir mitt eget hjärta smutsigt. David fortsätter: Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, till att öva ogudaktighetens gärningar tillsammans med män som gör vad orätt är – av deras läckerheter vill jag ej äta. (Psalm 141:3-4 GT17).
  Man behöver få hjälp att undvika det onda och den Onde. För allt vad han gör är av ondo.
  Fräls oss från ondo.

SÄG YES TILL JESUS
  Då får du hjälp att säga JA till Livet. Du får en glädje i att göra det goda, söka efter frid och sträva efter den.

Gör det goda!
Vad gott är har Herren kungjort för dig, o
människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig,
än att du gör vad rätt är och bemödar dig om
kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud.

(Mika 6:8)

Sök efter frid och sträva efter den.
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och
kommer an på er.

(Rom 12:18)
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
(Matt 5:9)

  Och när vi hittar detta kan vi säga till varandra: Vilka goda dagar vi har. Vi får ögonkontakt med Herren ty Herren ser till de rättfärdiga.
  Och vi ser hur hans ansikte lyser (4 Mos 6:25). Och från hans ansiktes ljus kommer ljus in i våra hjärtan när vi söker hans ansikte. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, ha lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig (2 Kor 4:6-7).
  Men om man håller på med det som är ont då kan man få vara med om hur Herrens närvaro blir allt svagare, ja, hur han vänder sig mot den som gör det onda.

Grubbelfrågor:

    1. Att älska Livet – vad är det?
    2. Hur säga nej till det onda.
    3. Vad behöver du lära dig att säga ja till.
    4. Tacka för vilostunden vid oasen, hämta ny kraft.
    5. Gör som Petrus: Slå upp Psalt 34 och bed den.


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oasillustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni. Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9