Den tjugonionde oasen 1 Petrus 4:1-2

Där lär vi oss att väpna oss med Jesu tankar.

  När nu Kristus har lidit med sin kropp, skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja.

Ta på ljusets rustning.
  Tidigare har Petrus sagt att Jesus led för vår skull. Jesus gav oss ett exempel hur vi ska bära oss åt då vi får det svårt. Vi ska följa i hans fotspår, skrev Petrus. (se 2:21ff).
  Nu säger han att vi ska väpna oss med hans sätt att tänka. I 1 Kor 2:16b skriver Paulus att vi tänker Kristi tankar. I Rom 12:2 säger han att vi inte ska anpassa efter denna världen. Tänk inte som alla andra. Gå inte på vad som helst, som är trendigt och är inne just nu. Låt något nytt ske i era liv: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.
  När vi genomsyras av vad Gud säger, lär vi oss att avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt (Rom 12:2).
  En god hjälp att komma ihåg detta är att dagligen ta på sig hela Guds rustning (Ef 6:11,13). I parallellstället i Rom 13: 12,14 kallas denna rustning för Ljusets rustning. Och det sägs där att vi ska låta Kristus komma oss lika nära som kläderna på kroppen: Ikläd er Herren Jesus Kristus. Vi behöver med andra ord Jesus på alla våra känsliga områden, där vi så ofta släpper in det som är ont. Vi får väpna oss med hans sätt att tänka.
  Vapenrustningen består av följande plagg:

Frälsningens hjälm som skyddar våra tankar
Rättfärdighetens pansar som skyddar oss mot stöddighet
Sanningens bälte som skyddar oss mot lögnerna
Villighetens skor som skyddar mot olust och slöhet
Trons sköld som skyddar oss mot otrospilarna
Andens svärd vårt enda anfallsvapen i kampen.

För att väpna oss med Jesu sätt att tänka tar vi först på oss

Frälsningens hjälm
  Vi lägger ned våra dåliga och syndiga tankar vid korset och åberopar Jesu beskydd för våra tankar. Vi behöver Jesus för att inte gå vilse i våra tankar. (Läs Ef 6: 17). Vi väpnar oss med hans sätt att tänka. Vi vill nu vara Kristi tjänare och hans redskap. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten, (Rom 6:13). Jag säger nej till Synden, denna makt som ställer till så mycket tråkigt för oss och lurar oss att leva bara för oss själva.
  Detta NEJ kan åstadkomma mycket lidande, oförståelse, hat, ja t.o.m kroppsligt lidande i form av hugg och slag och tortyr. Kroppsliga smärtor gör oss ju mestadels mycket självupptagna. Vi gnäller och suckar och syndar. Hur ska vi då förstå de dunkla orden i 4:1? Den som lider med sin kropp har slutat att synda. Kanske så här: När vi i tro och kärlek förenats med Jesus och kanske fått dela hans lidanden, då har vi också fått öva oss i att bli färdiga med synden. Vi har övat oss i att avsäga oss vår gamla människas hugskott och reaktioner. Vi har i kärleksgemenskapen med Jesus fått ett annat sätt at tänka och värdera livet.
  Ett exempel på detta är Stefanos. Människorna blev så ursinniga mot Stefanos att de skar tänder. Men det som hjälper Stefanos i den situationen är blicken uppåt. Han ser Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande." Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han (Apg 7:54-60).

En hjälp att tänka så är att dagligen ta på sig
Rättfärdighetens pansar
  Det betyder: Jag får lägga ned min egen rättfärdighet vid korset. När jag framhäver min egen rättfärdighet blir jag så självupptagen. Jag blir känslig för vad människor gör mot mig och lättsårad för allt vad de säger. Därför kastar jag som Paulus min egen rättfärdighet på sophögen, (Fil 3:8) och jag tar emot Kristi rättfärdighet. Jag klär mig i rättfärdighetens pansar (Ef 6:14).
  Det finns himmelska krafter att få för livet här på jorden. Det finns en motvikt mot de mänskliga begär, som bara ställer mig själv i centrum. Jag lär mig i stället avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. (Rom 12:2).
  Den som tar vara på dessa resurser kan börja leva himmelen på jorden så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja.

En hjälp att tänka så är att varje dag ta på sig
Villighetens skor.
  Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred (Ef 6:15).
  Jag får gå med fasta steg i Jesu efterföljd, fri från alla mänskliga viljor och mänskliga begär som sliter och drar i mig. Dessa villighetens skor hjälper att gå framåt för att vara beredd att möta honom som kommer. Det väckte uppseende då och det kan väcka uppseende idag om någon som blir kristen börjar leva på ett annat sätt. Man blir skrattad åt, förtalad, hånad.

Grubbelfrågor:

  1. Varför väpna oss med Jesu sätt att tänka?
  2. Vilket skydd ger vapenrustningens plagg?
  3. Hur kan man säga att den som lidit med sin kropp har slutat att synda?
  4. Hur kan man pröva vad som är Guds vilja?
  5. Hur kan man lära sig att gå med spänstiga steg i Jesu efterföljd?
  6. Jesu kämpe erbjuds nu vila vid oasen


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9