Den trettioförsta oasen 1 Petrus 4:6

Där lär vi oss hur djupt evangeliet når.

  Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blir dömda kroppsligen, skall de få leva andligen, som Gud.

  Hur djupt når evangeliet? Till de döda ända ned i dödsrikets djup.
  Evangelium måste förkunnas. Det är Livet från Gud som talas in i oss. Det är det som skall bestå då allting annat förgår. Jesus säger: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. (Joh 5:24). Det är viktigt att evangelium förkunnas.
  Petrus säger nu detta med ord som många grubblat över och undrar vad han egentligen menar.
  Ty därför förkunnades evangeliet också för dem som nu är döda: även om de som människor blir dömda kroppsligen, skall de få leva andligen, som Gud

Vilka är de döda?
Vi kan hitta tre svar:
1. De döda = andligen döda
  Här sägs inte att det gäller "andar i deras fängelse", som Petrus i 3:19 talar om. Här gäller människor som dött. Augustinus vill tolka detta så att det skulle gälla andligen döda, dem som Paulus talar om i Ef 2:1 ff. Ni var döda genom era överträdelser och synder, den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike. Man kan ju vara död även om kinderna blomstrar och man ser hur vitaminpigg och solariebrun ut som helst, död för det viktigaste av allt – Livet i Gud.
  Dessa skulle alltså dött och hamnat i dödsriket. Döden kunde ha berott på att de blivit dömda kroppsligen, säger Petrus. I dödsriket skulle de fått ännu en chans att få lyssna till Livets ord i evangelium. Denna tanke brukar man hävda, då man vill tro att dödsdagen inte är sista chansen att ta emot frälsningen. Men vi bör nog vara försiktiga att läsa in något som inte uttryckligen lärs ut i Bibeln. Vad Gud sedan har för möjligheter att frälsa efter döden är Hans hemlighet. Men om det bör vi inte spekulera.
  Men det finns ett annat svar. Man kan tänka sig att

2. De döda = kristna som dött före Jesu återkomst
  Man kan tänka sig att det gäller kristna människor som fått lida martyrdöden (=blivit dömda kroppsligen). De väntade sig att få uppleva Jesu återkomst under sin livstid. Jesus skulle snart komma tillbaka. Men de dog och Jesus hade inte kommit tillbaka. Men hur går det då med dessa kristna som redan dött? Ska de gå miste om mötet med Jesus?
  I 1 Thess 4:13 möter vi just den frågan hur det skall gå med dem som avlider. Paulus svarar där att Gud skall genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med Jesus.
  Petrus svarar här, i 4:6, att också de skall få höra evangeliet så att de skall få leva andligen, som Gud.
  Ett tredje svar är att

3. De döda = hedningarna
  Det som sägs strax före 4:6 pekar på att det här är fråga om hedningarna, v 3. De smädar och hädar och hånar v 4. De skall få svara inför honom som står redo att döma levande och döda, v5. Dessa hedningar får nu en möjlig-het att höra evangeliet. Frälsningen i Kristus är universell. Jesus dog för orättfärdiga (3:18). Hans död gäller alla släkter tiderna igenom. Det gäller människor som levde på Noas tid, 3:20. Det gäller de som levde på Petrus tid och det gäller dem som lever idag. Frälsningen är universell och domen är universell. De gäller människor i alla tider. Kanske de som inte fått höra evangeliet nu får en chans. Men här ges inte något belägg för att den som fått höra evangeliet men sedan sagt nej för en ny chans.
  När det gäller dunkla ställen gäller regeln att inte absolut pressa fram ett svar. En gång kommer det att klarna. ”Den som dör får se”.

Grubbelfrågor:

    1. Hur djupt når evangelium?
    2. Varför måste evangelium förkunnas?
    3. De döda, vilka är de? Tre svar.
    4. Vad gör man med det man inte begriper?
    5. Vad tänker du göra nu vid oasen?


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund

Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9