Den trettiofjärde oasen 1 Petrus 4:12-16

Där lär vi oss att leva som kristna när eldproven kommer..

  Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.

Mina kära...
  Petrus kopplar nu på nytt på Jesu kärlek i sitt brev (jfr 2:11). Jesu kärlek brinner i honom. Det är något mycket viktigt han nu vill säga till sist i sitt brev. Han kommer in på ett tema som funnits med i varje kapitel av hans brev. Vi kan sammanfatta det han vill säga i fyra punkter.

1. Bli inte överraskade.
  Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er.
Bli inte överraskade! Bli inte förvånade! Låt inte det som nu kommer att hända få er ur balans!

  Jesus själv talar om lidandet som kommer. Hans efterföljare skall få känna på det. Ju bättre vi lär oss det som Jesus säger, förstår vi att det är så.
  Ju bättre vi lär känna den värld vi lever, desto bättre förstår vi att vi är mitt inne i kampen mellan mörkrets och ljusets makter.
  Förr eller senare kolliderar dessa två världar. Det kommer en urladdning.
Blir därför inte överraskade. Innan det blir en krona blir det ett kors
Bli inte förvånade över det eldprov ni måste gå igenom.
  Eldprovet är en test, en prövning. Lidandet prövar vår tro och vår kärlek. Petrus har skrivit om detta tidigare. Det finns prövningar av olika slag. De kommer för att det som är äkta i er tro ska komma fram. (1 Petr 1:6 ff). Precis som guldet måste prövas i eld, måste vår tro få gå igenom eldprov.
  I lidandet kan vi också få ge prov på vår tro och vår kärlek till Gud. Du fick visa att du älskade Gud, inte bara då han gav dig ett bekvämt liv, utan för hans egen skull. Det lidande det här är fråga om är inte sjukdom eller liknande svårigheter.   Det är lidande man får man därför att man är en kristen.
Man hör ihop med Kristus.
  Man är "kristian". Benämningen kristen är ett sällsynt ord i Nya Testamentet. (Vi hittar det här i vers 16 och i Apg 11:26, 26:28). Ordet kristen var mestadels en benämning som utomstående hade om dem. Själva kallade de sig helst ”lärjungar”. En annan benämning var ”Vägen(se Apg 9:2 19:9, 19:23, 22:4, 24:14, 24:22). En lärjunge hade ständigt mer att lära, den som hörde till Vägen var en nyfiken upptäcktsvandrare. Han hörde till vandringsfolket.

Varför förföljelse?
  Än så länge har inte de stora förföljelserna brutit ut. Ordet förföljelse används inte. Smädelserna kommer inte från statliga myndigheter utan från människor de mötte i vardagen då de angreps med misstro, hat, fiendskap, anklagelser, fick höra hånfulla ord, stöttes bort ur gemenskapen. Orsaken till lidandet är ett enda: De är kristna och de lever som kristna.
  Nu vill Petrus säga detta till oss: Om vi lyssnat till Jesu förkunnelse, blir vi inte överraskade som om det vore något oväntat som händer oss.
  Om vi beder Psaltarens psalmer blir vi inte heller överraskade. Många kristna på den tiden kunde känna igen sig i många ord från psalmerna: Jag är likt en pelikan i öknen, jag är som en uggla bland ruiner. Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket. Hela dagen smädar mig mina fiender. De som rasar emot mig förbannar med mitt namn (Psalt 102:7-9 GT17).

2. Gläd er
  Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.
  Man kan undra över vad det kan vara för anledning till glädje att man får lida. Kanske följande skäl:

  1. Lidandet vaskar genom eldprovet fram en fördjupad tro och kärlek.
  2. Lidandet förenar med Kristus. Ni delar lidande med Kristus. Hans närvaro blir ännu mycket starkare just i lidandet.

   "Tro när dig världen förföljer.
   Med dig i ugnen het
   vandrar en gudason härlig,
   prövade själ det vet.

   (Sv Ps 254:4)
  3. Man får se fram emot den dag då en ännu mycket större glädje skall uppenbaras. Lidandet öppnar ett fönster mot framtiden, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.

3. Se uppåt.
Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.
  I svårigheter ser vi ofta bakåt. Vi gräver i det förflutna och grämer oss över de dumheter vi förr begick och som kanske nu påverkar oss.
  Vi ser ofta åt sidan och retar oss på de människor som där finns, som är besvärliga och otrevliga mot oss.
  Vi ser ofta framåt och tar i förskott ut alla de bekymmer som då kan hopa sig där.
  Vi ser inåt och vänder ut och in på allt vi tänkt och gjort. Men Bibeln uppmanar oss
Se uppåt!
  Min nåd förblir över dig (Jer 31:3). Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er (Apg 1:8).
  Hur skall detta ske? frågar Maria. Det svar hon får är: Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig... (Luk 1:34-35). I lidandet hjälper inga mänskliga stöd särskilt mycket. Vi måste se uppåt. Himmelens salighet sänker sig ned över oss. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

4. Skäms inte.
Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.
  Naturligtvis kan det hända att vi måste skämmas över att vi är så dåliga vittnen eller har så lite kärlek och är så dumma. Sådant måste vi tala med Jesus om ständigt. Men det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något ont eller blandar sig i andras angelägenheter.
  Så hade många av dem levt före sin omvändelse. Men nu har de sagt nej till sådant liv. Finns det rester av sådant i en kristens liv eller frestelser att glida tillbaka i de gamla hjulspåren behöver han få själavård. Det får inte hända att en kristen lever så.
  Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.
  Han behöver inte och ska inte skämmas för att bekänner sin tro på Jesus. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Vi har ju blivit räddade genom Jesus. Ja, inte bara det, skriver Paulus i Rom 5:11, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Grubbelfrågor:

 1. Vad är ett eldprov?
 2. Varför behöver jag inte bli överraskad av eldproven?
 3. Vad kallade sig de första kristna?
 4. Varför blev de illa ansedda? Blir du det?
 5. Hur kan jag bli glad när det blir svårt?
 6. Hur irrar dina ögon?
 7. Skäms du?
 8. Lugna ned dig nu vid oasen, drick, vila, ta in några friska tankar, stoppa in ett glädjeordsfrö i hjärtat. Lägg dig på rygg och se uppåt. Vad ser du?


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund


Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9