Den trettiofemte oasen 1 Petrus 4:17-19

Där lär vi oss att överlämna vårt liv åt vår trofaste skapare.

  Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige? Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

1. Tiden inne!
Vad då till?
För domen, och den börjar med Guds hus.
  Enligt 1 Petrus 2:5 är vi tillsammans ett andligt husbygge. Vi är med om att bygga upp detta hus. Vi är ett Guds tempel enligt Paulus (1 Kor 3:16). Men nu ska Gud innan den stora slutdomen kommer, låta en rening komma över sitt folk. Allt falskt och smutsigt och oäkta och högfärdigt och ”fromligt” får sin dom. Vi har alla ansvar för hur templet skall se ut.
  Var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa sig hur var och en har byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den kommer med eld ,och elden skall pröva vad vars och ens arbete är värt (1 Kor 3:10-13).

Domen börjar redan nu. Och vi får säga ja till den.

Döm mitt hjärta här i tiden,
innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden,
i ditt domsslut fria mig.

Sv Ps 356:5

  Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara såsom en guldsmeds eld och som valkares såpa. Och han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det. Han skall rena Levis söner och luttra dem som guld och silver och sedan skall de bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet (Malaki 3:2-4 GT17).

  Lägg märke till att dem han renar är värdefulla som silver och guld. Gud vill något med sitt folk i dessa yttersta tider. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! (Upp 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22).
  Domen ska börja med Guds folk. Och Petrus och vi undrar hur det ska gå. Om det ska bli svårt för oss som genom Kristus hittat en ny rättfärdighet, om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur ska det då gå för den som inte har Jesus?

  Den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp, säger Ordspr 24:16. Också den kristne faller och han faller sju gånger, alltså gång på gång. Men han står åter upp, därför att han har Någon vid sin sida som reser honom upp. Men de ogudaktiga störtar över ända i olyckan (Ordspr 24:16). De har sagt nej till all hjälp. De har ingen vid sin sida som reser dem upp.
  I denna fråga hur det skall gå för den ogudaktige, kan vi nog ana Petrus nöd. Han vill ge oss en nöd för dem som vänder Gud ryggen. Han vill ge oss Jesu nöd: När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matt 9:36).

Gör detta experiment:
Ställ dig på Storgatan i det samhälle du bor.
Tänk dig att Jesus ställer sig vid din sida. Vad
ser du och Jesus då, när ni ser på människorna som går där förbi?

 

 

  Det kan bli en smärta också i dig. Du fylls av Jesu medlidande. De som går in i detta lidande lider efter Guds vilja. De delar nöden med Jesus. De får se på det svåra tillsammans med honom och hans möjligheter.

2. Överlåtelse.
  De överlämnar sitt liv åt sin trofaste skapare och gör det goda. De lägger sina liv i Guds händer. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Gud är den trofaste Skaparen. Han är den som ville mitt liv. Han är den som genom hela livet förnyat, restaurerat, helat, upprättat detta liv. Hans trofasthet skall följa mig in i de nya himlar och den jord som han har skapat åt de sina. Hans trofasthet är den aldrig sinande källan och drivkraften att göra det goda.

Gör detta experiment:
Se framför dig Guds goda fadershänder. Överlåt dig
själv åt dem. Överlåt människor omkring dig i dessa händer. Överlåt
din församling. Överlåt …..
Det som hamnar i dessa händer välsignar han.

 

 

Grubbelfrågor:

  1. Tiden är inne … vad då till?
  2. Hur ska det gå för Guds folk i domen?
  3. Gör experiment ”Storgatan”.
  4. Vad menas med överlåtelse.
  5. Gör experiment ”Fadershänderna”.
  6. Gör sedan ingenting vid oasen


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund


Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9