Den trettiosjunde oasen 1 Petrus 5:2a

Där möter vi Jesus vår Herre som förnyar sitt uppdrag.

  Var herdar för den hjord som Gud anförtrott åt er ...

  Dessa ord läses vid varje prästvigning. Det är detta som Jesus, Herren och Herden, vill med sina präster. De skall vara herdar! Pastorer!
  En del, som är präster, pastorer, läser dessa ord med dåligt samvete. Det minsta man får vara är präst. Man är inte herden som leder hjorden. Man leds av den. Man sugs in i förväntningarna, man dras in i ett system, man snurrar runt i kyrkoapparaten. Man är kontorschef, församlingsdirektör, karusellskötare, som får verksam-heten att snurra runt. Låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå...
  Eller som en präst suckade: ”Nu lever inte mer jag .. det är människors förväntningar som lever i mig”.
  Jesus gick omkring och gjorde gott. Men jag, suckar prästen, går bara omkring. Paulus kunde vara både tältmakare och herde. Jag kan det inte. Jag räcker inte till för både familjen och församlingen. Jag klarar inte av konfirmanderna. Jag orkar inte fördjupa mig i Skriften. Mitt böneliv är så svagt. Jag hinner inte med mig själv. Räcker inte till. Klarar inte av. Orkar inte med.

  Jesus kallas i vers 4 för den högste herden. När jag är stilla inför honom och riktar blicken uppåt mot honom, som är både Herre och herde, får jag möta hans ögon. Vad ser Jesus idag då hans ser på sina herdar? När han ser herdeskarorna fylls han av medlidande med dem, för de är illa medfarna och hjälplösa, så missmodiga och uppgivna, kraftfattiga och glädjelösa (jfr Matt 9:36).
  Och Jesus riktar sig till dem som inte är präster och säger: Bed med mig för dessa arbetare i Guds skörd.
  Sedan vänder sig Han som är den högste herden, den gode Herden, till var och en som Han kallat att vara herde, pastor, för sin hjord. Han riktar sig till dem så som en herde riktar sig till fåren. Ty precis som Jesus i Nya Testamentet är både Lammet och Herden, så kan inte den som är herde vara det om han inte också vet att han är ett lamm, ett får i Guds hjord. Den som leder andra måste själv vara ledd.

Tankeställare:
Jesus fick medlidande med människorna
som var illa medfarna och hjälplösa som
får utan herde.
Kanske du kallas att dela hans nöd
för herdarna som är illa medfarna, som
herdar utan får.

Ja, Herden riktar sig nu mycket personligt till sina herdar:

Jag är din herde. Ingenting skall fattas dig när jag får vara det.
Lägg dig ned i min kärlek. Se uppåt till mig.
Jag har möjligheter i ditt liv, som du aldrig sett.
Jag låter dig vila i mina kärlek och hämta ny kraft.
Jag leder dig till strömmar av levande vatten, där du får släcka din törst och finna ro.
Jag förnyar din inre människa och ger dig ny kraft.
Jag leder dig på rätta vägar genom mitt ord.
Jag är med dig i mörker och ensamhet.
Jag dukar ett nattvardsbord för dig, en glädjens måltid, och smörjer dig med Andens olja och låter dig leva i mitt överflöd så att du i mitt hus tillsammans med mitt folk kan få sjunga den nya sången.

  När Jesus är Herre hör vi hur han på nytt ger uppdraget till sina herdar: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er ...
  Och Jesus öppnar deras ögon så att de ser vad han ser. Ty Jesus ser idag människorna. Och när han ser dem fylls han av medlidande med dem, för de är illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matt 9:36).

Var herdar!
Vilket förtroende.

Grubbelfrågor:

Denna oas slutar inte med grubbel.
Låt det som anges som tankställare förvandlas till böneämnen.


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund


Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9