Den trettioåttonde oasen 1 Petrus 5:2b-4

Där möter vi Jesus vår Herre som förökar vår kärlek.

  ... vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

vaka över den ...
  När Jesus är Herre och du lever i ett personligt förhållande till honom får du himmelsk klarsynthet så att du ser vad det är som håller på att ske med hjorden. Vad finns det för krafter och makter som smyger sig in och förstör församlingen?
  När Jesus är Herre, förökas din kärlek. Du får känna Jesu kärlek, dela hans nöd och ta in hans smärta i dig.
  " .. och han kallar oss att dela denna bördas tyngd och smärta" (Sv Psalm 102:1)
  Stanna till: Be om öppnade ögon …

inte av tvång utan självmant ...
  När Petrus kommer på avstånd från Jesus, ramlar han in i förnekelser. Man frågar honom om han är lärjunge till Jesus. Och svarar: Jag är det inte. Han tappar bort vem han är. Förlorar sin identitet.
På avstånd från Jesus - när han inte längre är Herre, som jag lyssnar till och lyder - kommer förnekelserna.
  Stanna till: Be om att få fortsätta att vara lärjunge.

  1. Den första förnekelsen för oss är: av tvång. Allting kan se bra ut. Jag är plikttrogen. Sliter. Är duktig. Jag tar inte ut några lediga dagar. Jag hinner inte åka på fortbildningskurser.
  Men det som ser bra ut kan vara en mycket öm punkt. Jag håller Jesus på avstånd. Jag tappar kontakten med kraftkällan. Jag drivs inte av Jesu kärlek. Jag drivs av mina ambitioner.
  Men Jesus frågar inte om vi är duktiga. Eller om vi är goda organisatörer eller duktiga predikanter. Han frågar: Älskar du mig?
  Jesus frågar så för att han vill ha kontakt med oss. Om kontakten fungerar, flödar kraften. En ström av kärlek och liv förnyar min inre vilja. Jag får gå i Hans tjänst självmant såsom Gud vill. Av fri vilja, översatte NT 17 och Giertz. När Jesus är Herre fungerar den inre drivkraften. Jag kommer in i Guds vilja med mig.
  Stanna till: Hör Jesu fråga till dig: Älskar du mig?
  Be om att på nytt få hitta den inre drivkraften: Jesu kärlek.

  2. Den andra förnekelsen är: av vinningslystnad
"för slem vinnings skull" översatte NT17.
Giertz har "inte för snöd vinning".
  Det kan vara fråga om oärlighet i ekonomiska frågor. Var inte ledare för lönens skull. En församlingsledare .. skall vara fri från penningbegär, skriver Paulus. På samma sätt får inte medhjälparna vara lystna på pengar (1 Tim 3:3-8).
  Till Titus skriver Paulus att församlingsledaren inte skall vara sniken. Och sedan finns det pratmakare som förvrider huvudet på andra. För snöd vinnings skull sprider de otillåtna läror. Dem skall man tystna munnen på. (Titus 1:7-11).
  Det är påfallande hur ofta Nya Testamentet tar upp inställningen till pengar när man förmanar ledarna. Beror också detta på att ledaren glömmer att han har en herre över sig. Han bygger upp ett anseende omkring sig själv.
  När Jesus blir min Herre så vänds de tankarna upp och ned. Jag får nåden att säga som Paulus: För Jesu skull har allt det som var en vinst för mig räknats som en förlust. Det har förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus... (Fil 3:7-11).
  Nu arbetar jag inte längre av vinningslystnad utan av hängivenhet. Jag arbetar av "villigt hjärta", översätter Giertz. Hans kärlek strömmar in i mig när jag ser upp mot honom som sitter på tronen och är min Herre. Det grekiska ordet, som här översätts med hängivenhet, betyder ivrigt, lidelsefullt, entusiastiskt hängiven.
  Stanna till: Be om nåden att få avsätta mammon
  och få insätta Jesus på ditt livs tron.

  3. Den tredje förnekelsen: som herrar
Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott
  När Jesus inte längre är min Herre, spelar jag herre själv. Man låter andra känna sin underlägsenhet. Vad man då gör är att man förkväver livet från Herren. Man skapar rädslor i församlingen.
  Många av fåren smög sig bort därför att de fick möta kyrko-HERREN i stället för kyrko-HERDEN. Man fick möta MINISTERN i st f. komministern (medtjänaren).
  När Jesus blir Herre hittar vi en helt annan melodi. Jesus sjunger med sitt liv sången om underordnandet. Jesus kom inte för att bli tjänad utan för att tjäna (Mark 10:45).
  De som räknas som härskare är herrar över sitt folk. Men så skall det inte vara bland er utan den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare (Mark 10:35-45).
  En ledare är mycket viktig. Men han är inte märklig. Men om han blir viktig över att han är viktig och ”märklar” sig över sin märklighet. blir han för tungviktig för dem som vill bära upp honom i sina böner.
  Jesus lägger en sprängladdning under hela det patriarkaliska systemet. Ledaren har en mycket viktig uppgift. Men han har den nedifrån.
  Stanna till: Bed för dig själv att du inte börjar pösa
  och be för herdarna att de blir föredömen för hjorden.

föredömen för hjorden.
  Hur blir man ett föredöme? Kanske inte genom ett ängsligt iakttagande av sig själv. Utan genom att se på Jesus, vår Herre. Man liknar och präglas av den man är mycket tillsammans med. Och det som hjorden, församlingen, behöver är ledare som låter det sinnelag råda hos dem som också fanns hos Kristus Jesus (läs Fil 2:1-11).
  Paulus skriver: Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus som föredöme (1 Kor 11:1).
  När vi ser upp mot Jesus, vår Herre, ser vi också fram mot den dag då han kommer. Då skall det ske något med herdarna:
  Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.
Jesus är herdarnas överherde. Han skall dela ut denna ärekrans.
  Vi hittar aldrig den om vi klättrar uppåt. Ty när vi klättrar uppåt frestas vi att titta ner på de andra. När vi, likt Jesus stiger nedåt, och inte har någon nedanför som vi kan förakta, då börjar vi se uppåt. Det händer något däruppe: Den högste herden träder fram ...
  Vi ser hur han har något i sin hand.....

Stanna till: Bed för dig själv

om öppnade ögon …
om att få fortsätta att vara lärjunge.
att på nytt få hitta den inre drivkraften: Jesu kärlek.
om nåden att få avsätta mammon och få insätta Jesus på ditt livs tron.
att du inte börjar pösa och be för herdarna att de blir föredömen för hjorden.

Stanna till: Bed …

 


Ger oasen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Bengt finns på Internet adress www.bibelskolan.com

Oas-illustratör: Jemima Hammarlund


Oaser i öknen är copyright den helige Ande varför det kan vara klokt att ta ett samtal uppåt. Men ej ändras på utan skribentens tillstånd (kan kontaktas genom www.bibelskolan.com). Likaså får materialet ej komersialiseras på något sätt.
  Att ladda hem eller skriva ut oas vandringarna kostar vad du vill/kan ge och är fritt att användas och sprida till dem som så önskar (på Internetsida, tryck i tidning? kontakta oss först). Vill ni också vara med i arbetet för att föra budskapet vidare på detta sätt? Det kan ni! Att upprätthålla bibelskolan kostar en del pengar vi är därför tacksamma för alla bidrag vi kan få. Vårt postgiro är 402 30 79 - 9