[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
Hör du vinden blåsa? - Anden tröstaren: En ny Jesu närvaro
(del 2 av 6)

Illustratör: Rolf DesignHej Stinissen läsare!
Vi fortsätter att ge er utdrag ur br Wilfrids bok om den Helige Ande. Veckans avsnitt hjälper oss att djupare förstå förhållandet mellan Anden och vår Herre.

Då det är ett långt avsnitt delar vi upp det i sex avsnitt så att vi får tid för eftertanke till varje del. Övriga delar finner du här, se under rubriken Anden tröstaren.

Anden tröstar på olika sätt.

"Jag skall be Fadern", säger Jesus,
"och han skall ge er en annan 'hjälpare',
som skall vara hos er för alltid"

(Joh 14:16)

Före läsningen ber vi:

O Gud, du som har upphöjt din Son till platsen på sin högra sida,
uppfyll hans löfte till oss och sänd Hjälparen, den Helige Ande,
som leder oss fram till hela sanningen om dig och den du har sänt,
Jesus Kristus, vår Herre...

Hälsningar!

Anden tröstaren: En ny Jesu närvaro
Det grekiska ordet paraklétos kan betyda både hjälpare och tröstare. Det är denna sista betydelse jag väljer i detta kapitel (Anden tröstaren).

  Den helige Ande tröstar också på ett annat sätt. När Jesus står i begrepp att lämna sina lärjungar, säger han: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg" (Joh 16:5-6). Jesus vet själv bättre än hans lärjungar vad han betyder i deras liv och hur tröstlöst livet kommer att vara utan honom. "Men när jag går, skall jag sända Hjälparen (Tröstaren) till er" (7).
  Hur kommer Tröstaren att trösta? Inte genom att ersätta Jesu närvaro med sin egen närvaro, inte genom att vara hos oss i Jesu ställe. Utan genom att göra Jesus närvaro hos oss på ett nytt sätt. Tack vare den helige Ande kommer Jesus att vara ännu mer närvarande än tidigare. Han kommer inte bara att vara med oss, utan i oss. "En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen"(Joh 16:16). Tack vare Anden får lärjungarna efter "en kort tid" se Jesus igen, inte med sina kroppsliga ögon utan med en inre blick som är genomlyst av Anden.
  Anden är alltså inget surrogat för Jesus. Han gör Jesu närvaro ännu mer verklig. "Jag skall inte lämna er ensamma", säger Jesus, "jag skall komma till er" (Joh 14:18). Det är Jesus själv som kommer i och genom den helige Ande.
  Eukaristin är en syntes av hela det kristna livet. Den visar oss också tydligare än något annat att det är Anden som gör Jesus närvarande. Liksom Gud blir människa i Marias sköte genom den helige Ande (Luk 1:35), så blir bröd och vin förvandlade till Kristi kropp och blod genom Anden. I den bön som kallas epikles (epikaleõ betyder åkalla) ber kyrkan att den helige Ande skall genomföra förvandlingen. "Vi ber dig, Herre, att din helige Ande helgar dessa gåvor och gör dem till vår Herres Jesu Kristi kropp och blod." (3)
  När Anden kommer säger han aldrig: "Här är jag." Han säger: "Här är Jesus". Han tröstar genom att göra Jesus närvarande.
  Den tröst vi försöker ge andra skulle kanske vara effektivare om vi gjorde som han!

Del 3: "Vad du är skön min älskade"


Textkälla: Hör du vinden blåsa?
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.