Wilfrid Stinissen ocd: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar

För den som vill upptäcka evigheten mitt i tiden finns en kungsväg: bönen.
  I bönen vänder vi oss direkt till Gud. Och vi vet att förfluten tid och framtid sammanstrålar i honom till ett evigt nu. Att öppna sig för Gud är Att öppna sig för evigheten.
  Men öppnar vi oss verkligen för Gud när vi ber? Det finns ett sätt att be där vi inte riktigt lämnar vårt fängelse, där vi bara ber till Gud att han skall göra fängelset lite bekvämare. Så länge bönen begränsas till att be om pengar, framgång, en större lägenhet, finns ingen chans att vi hamnar i evigheten.
  Jesus lär oss visserligen att be om vårt dagliga bröd. Men innan vi kommit dit i Fader vår har vi redan helgat hans namn och bett om att hans rike må komma och hans vilja må ske. Jesus ger själv bönen om det dagliga brödet en underordnad plats. Om vi ber den bönen är det inte för att vi plågas av ångest för att brödet kanske inte kommer att räcka, utan för att vi vill påminna oss själva om att vi i allt är beroende av vår Fader i himlen.
  Att göra framsteg i bönen innebär.att man ber om allt väsentligare saker. "Fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet att ni behöver allt detta” (Matt 6:31-32).
(W Stinissen 2001, Evigheten mitt i tiden - Bön: att stå inför den Evige)

Tema: Bönen
Okänd illustratör

Det inre lyssnandet
Avspänning som bön (del 1)
Avspänning som bön (del 2)
Gripen av Gud
Tyst inre bön
För din skull blev Kristus gjord till synd!
- har du tackat Gud för det?

Var det som du verkligen är
Mystik först, sedan etik

Bön: att stå inför den Evige i fyra delar
Inledning & En enda Bedjare: Anden (del 1)
Kontemplativ bön (del 2)
Finns inte mer i dig? &
En bön för vår tid
(del 3)
Avspänningens bön, Andningens bön &
Den heliga upprepningen
(del 4)

 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.