[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar

Vad ditt liv kan bli!

När Tomas hör Jesus säga:
"Tvivla inte, utan tro" (Joh 20:27), tar han ett resolut steg mot tron. Hans svar kommer omedelbart: "Min Herre och min Gud!" Hans trosbekännelse övergår vida allt vad de andra lärjungarna kommit fram till. Den tvivlande Tomas blir i ett ögonblick den som tror mer än alla de andra.
Eftersom Tomas erkänt och fått förlåtelse för sin synd blir han den som allra klarast bekänner sin Herre. I evangeliet visar sig detta ständigt på nytt. Ingenting kan föra oss så nära Jesus som vår synd, om vi bara har tillräcklig tillit för att anförtro den åt hans barmhärtighet.
Jesus tycks gärna förvandla minus till plus. Den förlorade sonen blir den som bereder fadern den största glädjen. Petrus tredubbla förnekelse förvandlas till en tredubbel bekännelse. Maria från Magdala, som Jesus befriat från sju onda andar, blir den första som tår möta den Uppståndne. Hon är ett barmhärtighetens barn och blir därför så högt älskad.
Man kan drömma om vad som kunde ha hänt med Judas, om han efter sitt förräderi hade kastat sig ned inför Jesus och bett om förlåtelse.
Men det är ännu bättre att drömma om vad vårt eget liv kan bli om vi bara vågar ta det lilla steget från mörker till ljus, från otro till tro, från vår synd till Guds barmhärtighet.


Textkälla: Idag är Guds dag.
W Stinissen boktips

De tre heliga påskdagarna...

Extra påskläsning...

 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.