[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar

Påsk, Herrens uppståndelses fest...

En god fortsättning på Påskens femtio dagars firningstid!
De närmaste veckornas läsningar hämtar jag ur br Wilfrids sista bok "Jag dör inte jag träder in i livet" som är en typisk Stinissenbok i sin bibliska förankring och positiva ton. Vi får många fräscha tankar kring ett ämne som många bävar för att ge sig in i: döden.

Boken utlägger vilka konsekvenser Jesu Påsk, hans död och uppståndelse, får för dem som tror på Honom.
Veckans text är en del av bokens förord. För de kommande påskveckorna har jag valt några korta avsnitt ur boken.

Som inledning läser vi några ord av Paulus som inte hade blivit vad han blev om han inte personligen hade mött den uppståndne Kristus:

Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda?
Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.
Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår.
Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått.
Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder.
Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade.
Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.
Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.

(1 Kor 15: 12-20)

Vi ber:

Herre, ge oss tro på din seger över döden. Ge oss hopp om framtiden - också om den framtid efter döden som du lovat oss.
Amen

Påsk, Herrens uppståndelses fest...

Ju längre vi lever, desto närmare kommer vi döden. Detta är en ofrånkomlig realitet i varje människas liv. Skulle då livet, med alla dess rika erfarenheter och möjligheter, dess outtömliga resurser till att utvecklas, kunna ha ett så absurt förtecken att det bara syftar till en slutlig undergång och utplåning? Den religiösa erfarenheten protesterar här absolut och radikalt. "För mig är livet Kristus och döden en vinning", skriver Paulus (Fil 1:21). Och den vinning han menar är att få ännu mer liv i Kristus. Utan att ha någon form av hopp - det må vara än så diffust och omedvetet - om en evig, slutgiltig mening med mitt och alla människors liv, skulle det, enligt min åsikt, vara helt ointressant att fortsätta livet här på jorden. Varför offra engagemang och kraft på något som efter ett visst antal år ändå bara finner ut i sanden? Där det inte finns en klar tro och ett reellt andligt liv kan den mänskliga kärleken lära oss mycket om detta evighetshopp som är "inympat" i vår mänskliga natur.
När två människor älskar varandra innerligt, trofast och ömt, är det omöjligt att den ena parten en dag bara skulle försvinna i dödens tomhet. Många, många människor erfar en djup förbundenhet med och närhet till sina älskade som lämnat detta liv. Vår tro bekräftar denna erfarenhet. Våra älskades död är, lika litet som vår egen död, ett slut. Hur mycket rikare skulle inte vår tillvaro bli om vi redan nu, mitt i detta liv, lärde oss att leva i vänskap med döden!

Skrivandet av denna bok har för min egen del inneburit att jag med större glädje ser fram emot den stund då målet för jordelivet nås. Och jag är helt viss om att de reflektioner jag här har formulerat då skall visa sig vara bara en liten droppe av det överflödande mysterium som döden är porten till. Då skall vi äntligen till fullo fatta längden och bredden och höjden och djupet av den kärlek som skapat oss och kallat oss tillbaka till sig.


Textkälla: Jag dör inte, jag träder in i livet.
W Stinissen boktips

De tre heliga påskdagarna...

Extra påskläsning...

 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.