[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar

Det största undret - Inte sensationella under

Kära Stinissenläsare!
I veckans Stinissen ger oss broder Wilfrid friska och oväntade synpunkter på Guds underverk. Saken är viktig! Hela vår tro bygger på ett under, Jesu uppståndelse. Om inte detta under har hänt är vår tro tom. Men - som Paulus skriver - nu HAR kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa
, 1 Kor 15:20f.
Vi kan verkligen lita på uppståndelsens vittnen - läs början av 1 Kor 15!
Ett stort under är det också att vi idag genom Guds Ord och Nattvarden-Eukaristin kan få del av kraften i Jesu uppståndelse.

Jesus säger: "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom."
-Var finns en Gud som är sitt folk så nära som vår Gud är nära oss?

Känn ingen oro, känn ingen ängslan.
Den som har Gud kan ingenting sakna.
Gud, din Gud, bär allt.

Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

(Ps 130:5)

Det största undret

Kärlekens dröm om att så djupt tränga in i och så helt gå upp i den älskade att det inte mer finns någon åtskillnad, kan aldrig förverkligas i en enbart mänsklig relation. Men Gud vill redan här på jorden uppfylla vår dröm, och därför ger han sig själv till oss som mat och dryck.
I eukaristin är Herren inte bara nära dig, han kommer in i dig. Han blir ditt livs källa. "Liksom jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig" (Joh 6:57). "Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet" (v 53). Så som brödet och vinet blir en del av ditt eget liv när du konsumerar det, så blir Jesus ett med dig och intar hela ditt väsen, så att du till sist kan säga: Kristus är mitt liv.
Inte i någon annan religion finner man ett så innerligt närmande mellan Gud och människan. Sådant kan inte vara ett mänskligt påfund. Gud ensam kan vara upphov till något så ofattbart. Sedan snart tjugo århundraden har miljoner människor trott på detta kärlekens under: att en bit bröd — som de fem sinnena enhälligt vittnar om att det bara är och förblir bröd — är Herren själv, hans levande, heliga, förhärligade kropp. Att realistiska och vetenskapligt bildade människor accepterar och tror på denna Guds kärleks dårskap, och till och med är beredda att ge sina liv för den, är ett av de största undren i människohistorien.
Du skulle säkert gärna gå till fots till världens ände om du visste att Jesus var där för att ge dig ett enskilt samtal. Men han är inte vid världens ände. Han är hos dig i bröd och vin och låter dig äta hans liv.

Inte sensationella under

Vi fäster oss så lätt vid det sensationella, och väntar på sensationella händelser som skall stärka vår tro. Men det sensationella når endast våra sinnen. Det finns djupare nivåer, dit sinnena inte når, och det är där tron har sitt fäste. På denna nivå sker ständigt under, men de är inte synbara och märkvärdiga.
Egentligen är allt som sker i skapelsen underbart, det vardagliga likaväl som det oförklarliga. Kyrkofadern Augustinus (354-430) säger att Jesu bespisningsunder inte var underbarare än det som dagligen sker i varje frö, det är bara ovanligare. Men Gud gör ibland ovanliga ting — tillägger han — för att väcka upp dem som sover. En död har stått upp, och människorna förundrar sig. Så många föds varje dag, och ingen anser det märkvärdigt. När vi närmare funderar över detta, inser vi att det är ett större under att någon, som inte var, är, än att någon som var, står upp.
Du behöver sannerligen inte avundas Jesu lärjungar som dagligen fick uppleva hans under och tecken. Du får leva i de "större gärningar" (Joh 14:12) som Jesus förutsagt. Alla under syftar till att förmedla något av Jesu uppståndelses kraft. Men i eukaristin är själva uppståndelsen närvarande och du får äta och dricka den Uppståndnes kropp och blod.


Textkälla: I dag är Guds dag.
W Stinissen boktips

De tre heliga påskdagarna...

Extra påskläsning...

 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.