[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar

Gud är inte vred - Sårad av kärlek

Kära Stinissenläsare!
Lagom till Stilla veckan och Påsk har biograferna här i Göteborg börjat visa "The Passion of the Christ" (denna text lades ut år 2004). Jesu lidande under korsvandringen får i Mel Gibsons film en mer realistisk framställning än i någon tidigare Jesus-film. Råheten och brutaliteten i tortyrscenerna är nästan outhärdliga att se - om man inte hela tiden minns att det faktiskt är film. Och - framför allt! -kan det finnas en risk att missförstå karaktären av Jesus offer. Är det möjligt att tro på en kärleksfull Gud som bara kan förlåta oss om han inte låter sin son i vårt ställe gå igenom tortyr och död. 

Det finns teologer och väckelsepredikanter (särskilt i USA) som framställer budskapet om korsets lidande just på ett sådant (felaktigt) sätt. För att komma bort från sådana tankar är det befriande att läsa broder Wilfrids texter om Herrens död för vår skull. Här sänder vi två av dem med en varm önskan om en välsignad Påsk.

Bön före läsningen:

Fader i himmelen, välsigna hela din mänsklighet,
som du så underbart har skapat och ännu underbarare återlöst,
och led ossalla genom prövningar och kors till Kristi härlighet."

Herren, det är Anden,
och där Herrens Ande är, där är frihet.
Och alla vi som utan slöja för ansiktet
skådar Herrens härlighet
förvandlas till en och samma avbild;
vi förhärligas av denna härlighet
som kommer från Herren, Anden.

(2 Kor 3:17-18)

Gud är inte vred

Vår Gud är annorlunda än vi tror. Vi har hört om en Gud som kräver försoning, en Gud som är rättvis och vill att den förolämpning han utsatts för skall gottgöras. Men vår Gud är inte rättvisa. Vår Gud är kärlek.
Vi behöver inte försona Gud med oss. Gud är själva försoningen, själva förlåtelsen. Han har aldrig vänt bort sin blick från oss. Det är vi som vänt oss bort från honom. Gud har hela tiden väntat på oss. Nej, han har inte bara väntat, han har sprungit oss till mötes med så överväldigande bevis på sin kärlek att det borde vara omöjligt för oss att blunda för dem.
Det är inte vi som behöver stilla Guds vrede. Gud är inte vred på oss. Kärleken vill ingen något ont (1 Kor 13:5). Det är i stället Gud som försöker stilla människans vrede. Men han har inte förmått det, för människan är ännu vred på Gud. Har det någonsin funnits en tid då mänskligheten så till den grad varit grym mot Gud som nu i våra dagar? Gud anklagas som aldrig förr: "Vad är det för en Gud som tillåter att så mycket ont sker?"
Mycket av människans revolt mot Gud är i själva verket riktat mot en karikatyr av honom - en Gud som är ute efter att döma, en Gud som väntar på första bästa tillfälle att straffa. En sådan Gud kan man bara frukta eller förakta.
Men en Gud som hänger värnlös på ett kors och med sina utsträckta armar i en världsvid omfamning försöker förena alla människor med sig och med varandra, en sådan Gud är det inte svårt att älska.

Sårad av kärlek

Jesu sår hör till hans identitet, man kan inte tänka sig honom utan dem, det är hans sår som visar vem han är. I hela evigheten kommer vi att känna igen honom på hans sår (Upp 5:6).
Genom spikarna och spjutet har Jesu kropp öppnats. Den förblir öppen i evighet. I denna öppna kropp får du gå in, där skall du bo, med den skall du växa samman. Hans sår läks aldrig. De är avsedda att vara öppna ingångsdörrar till hans kropp.
När Jesus visar sina sår, visar han det som människorna har gjort mot honom. Han visar människans synd. Men samtidigt visar han vem han själv är. Han har fått uppdraget av Fadern att ta på sig hela mänsklighetens synd. Denna synd är påtagligt närvarande i hans sår. När vi ser på hans sår, ser vi på en och samma gång vår synd och hans kärlek. Vår synd därför att det är vi som har sårat honom; hans kärlek därför att han har låtit sig såras. De tårar vi gråter, eller borde gråta, är tårar av ånger och förkrosselse över vår synd, och samtidigt tårar av tacksamhet för hans ofattbara kärlek. Tårar av sorg och tårar av glädje.
Hade vi inte syndat, då hade vi aldrig fatt skåda så djupt in i Guds hjärta. Synd och kärlek tycks oss oförenliga, men Gud har försonat dessa två. Han låter synden bli en orsak till större kärlek. För dem som tror.
Om du, som Jesus, i kärlek låter dig såras och är villig att utge dig själv, kommer även dina sår att förvandlas till ärofulla stigmata som du i hela evigheten far bära som en lovsång till Guds kärleks ofattbara härlighet.


Textkälla: I dag är Guds dag.
W Stinissen boktips

De tre heliga påskdagarna...

Extra påskläsning...

 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.