[an error occurred while processing this directive]
   
 Wilfrid Stinissen: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Wilfrid Stinissens texter tar Guds existens på allvar
Vandring till sanningen, kan man anklaga en korsfäst Gud? (del 1)

Hej Stinissen-läsare!
Veckans avsnitt är hämtat ur Wilfrid Stinissens "Vandring till sanningen", Libris 1987 som är samling utförligare texter för andlig läsning än de som förekommer i "I dag är Guds dag".

Här återger vi i förkortning en text som handlar om lidandet och Guds kärlek. Om texten väcker frågor - hör gärna av Dig till mig genom ett e-brev. Kanske kan Du få ett svar från broder Wilfrid själv. Jag förmedlar gärna en sådan kontakt.

Bed gärna en bön med egna ord innan Du börjar läsningen:

Herre. Gör mig öppen och lyhörd
så att jag kan ta emot vad du vill säga mig,
när jag nu blir stilla för att läsa några ord om dig.
Amen

"När ni får höra om krig och oroligheter,
så tappa inte besinningen.
Detta måste först hända,
men det är ännu inte slutet.”

(Luk 21:9 )

Med hälsning

Kan man anklaga en korsfäst Gud? (del 1)

Det finns ofattbart mycket lidande i världen.
En stor del av det kommer från människor: kärlekslöshet, förföljelse, intolerans, krig, tortyr... Det är framför allt detta lidande som gör oss rådvilla, som mer än annat lidande förefaller oss avskyvärt. Människans grymhet har inga gränser.
Varför har Gud skapat människan så att hon kan synda; att hon kan hata i stället för att älska?
Svaret är att Gud vill ingå ett kärleksförbund med människan. Han vill älska människan och bli älskad av henne. Detta är endast möjligt när människan är fri och fritt kan bejaka Guds inbjudan. Men frihet innebär möjlighet att säga nej. En skapad frihet som utesluter varje möjlighet att säga nej är en fyrkantig cirkel. Inte ens Gud kan skapa en sidan frihet, inte därför att hans allmakt är begränsad, utan därför att den är grundad på varat och inte på icke-varat.
Nu är det så att mitt nej till Gud alltid också är ett nej till mig själv och till alla andra. Varje nej är en källa till lidande.

Men det finns mycket lidande som inte kommer från människan: sjukdom, hungersnöd, jordbävningar, naturkatastrofer samt allt det lidande som är en följd av att världen behärskas av en fruktansvärd lag, nämligen ”att äta upp och bli uppäten”.
Skall vi anklaga Gud för det?

Man kan säga att lidande hör till Guds pedagogik. Och det är sant. Kloka föräldrar ger inte efter för barnets alla nycker. När föräldrarna säger nej till barnet uppstår en kris. Men krisen kan få barnet att växa. Också en vuxen människa behöver lidande för att mogna. Vad vet en människa som inte har lidit? ”Trygghet och utmaning i lagom doser är bästa receptet på livskraft”, säger psykologerna. Gud vet det. Därför tillåter han lidande. Varje lidande är en utmaning.
Men är det verkligen i lagom dos? I stället för att få oss att växa, kan lidandet också krossa oss. Några få blir helgon, men många, många blir förbittrade, förtvivlade. Vad är det för en pedagogik?

Vi förstår ingenting så länge vi inte har mött korset. Korset är nyckeln, endast korset ger oss svaret. Det första offret för lidandet är inte människan utan Gud. Han har kommit för att själv lida med oss. När han som är själva sanningen och meningen väljer att gå igenom lidande, kan det inte vara meningslöst längre.

Del 2 + En nattlig dröm


Textkälla:Vandring till sanningen
©W Stinissen & Bokförlaget Libris
 W Stinissen meny: Arkiv | Stinissen just nu! | Wilfrid Stinissen | Brev till Dig | Vill du köpa W Stinissen bok

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.