Välkommen till Stiftelsenbibelskolan.com.
Tomas Sjödin    

Tomas Sjödin

Tomas Sjödinföddes 1959 i Kramfors, Sverige, och växte upp inom pingströrelsen, där han senare arbetade som pastor och förkunnare. Han har också arbetat med TV-produktion inom rörelsens bolag TV-Inter. Ganska snart tog dock skrivandet överhanden och Tomas Sjödin har fr.o.m. den senare halvan av 1990-talet varit verksam huvudsakligen som skribent och författare. Hans skrivande, såväl böcker som krönikor i diverse tidningar och tidskrifter, är ofta självbiografiskt och har en tonvikt på den "grå" vardagen. Tomas Sjödin och hans hustru Lotta har tre söner; Karl-Petter, John och Ludvig. Karl-Petter och Ludvig har drabbats av svåra och fortskridande hjärnsjukdomar, och det är livet nära dessa, som förälder och följeslagare åt två svårt sjuka och döende barn som färgar mycket av Tomas Sjödins skrivande, utan att det ändå blir outhärdligt mörkt.Övrigt på Bibelskolan.

Låt Gud avgöra vilken sida
som öppnas för Dig.

Google

På Internet I BibelskolanBöne- Bibelstudie
grupper.
Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss.
Klicka här
©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768, absolut lägst 800*600
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt, vi är beroende av Din hjälp.