Sök på bibelskolan:  


Om bibelskolan.com

Denna bibelskola startade genom att en företagare (Claes Mentzén) i Hovås i Göteborg började söka på Internet efter en bibelskola och inte tyckte sig finna någon lämplig. Han diskuterade detta med en revisor och vän (Sven Lundén) från Gråbo, och tillsammans tog de upp detta med en gemensam bekant, Carl Gustaf Stenbäck, föreståndare på Lärjungagården i Torestorp. Frågan de ställde var: skall vi starta en bibelskola på nätet?

De fick igång Carl Gustaf och får man i gång honom brukar det hända saker. Han kontaktade en stiftelse som ställde upp med ett startkapital. CG kontaktade också en gammal vän, Bengt Pleijel, som likaså tände på idén. Bengt skissade genast upp en grundidé, en "nyfikenhetsvandring" in i Landet Kristen tro. Den blev vår Nyfikenhetsskola och grunden i vår sajt. Claes kände också en datakille, Jack de Bruin, som ställde upp och idag är vår ovärderlige webmaster.

Efter detta gick det fort. Påskdagen år 2000 fanns bibelskolan.com på nätet. Sedan har det bara rullat på. Gud tycktes gilla idén; skribenter, illustratörer och andra medarbetare har kommit till vår hjälp - och fortsätter att strömma till; detta gör också besökarna: 2001 hade vi nästan 100.000 besök och i år siktar vi på ännu fler.

2001 bildade vi Stiftelsen bibelskolan.com; våra stadgar och vår avsiktsförklaring kan Du läsa här. Stadgar

Vår önskan är att duka upp ett brett smörgåsbord för alla sökare: bibelokunnig, bibelerfaren, nykristen, gammalkristen, rent av elitkristen eller kanske bara nyfiken på kristen tro - idag finns det åtskilligt på bordet och mer är planerat... Vi tror oss kunna bereda Dig ett gott besök hos oss. VÄLKOMMEN!

Vi alla medarbetare önskar dig varmt välkommen att besöka oss. Nästan dagligen skall du kunna finna något nytt att inmundiga.

Stellan Oltéus (Ordf.)
Kyrkoherde em.
Sören Bolander
Präst, Stinissen guide.
Carl Gustav Stenbäck
Präst, Fst. Lärljungagården.
Jack de Bruin (Webbmaster)
Bengt Pleijel
Präst, Nyfikenhetsguide.
 

Detaljerad presentation av bibelskolans medarbetare

Saknar du något på denna sida? Har du tips om hur vi kan förbättra bibelskolan? Kontakta oss
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
[an error occurred while processing this directive]
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster