Utblick, bibelskolans utblickspunkt i verkligheten
Utblick meny:
Berättelser
Presentationer
Frågor & Svar

Presentationer

Livet är väldigt enkelt - och så komplicerat!
Diakoni handlar om Livet, om hur vi lever och mår fysiskt, psykiskt och andligt, hur vi är mot varandra, mot Gud, och hur allt bottnar i Jesus som sa: "Jag är livet".
Jag som här ger några glimtar från denna del i kyrkan heter Elisabeth och vigdes -93 till diakon i Sv.Kyrkan. Jag har förut arbetat som församlingsdiakon, men är nu på ett sjukhus. Diakon är numera även för kvinnor, som tidigare kallades för diakonissa.
Ordet diakoni kommer från det grekiska verbet diakonein som betyder "att göra tjänst vidbordet". "Diakonos" är det grekiska ordet för tjänare. Det handlar om att tjäna Gud och och medmänniskorna.

Redan i Gamla Testamentet talas det mycket om detta: att bry sig om änkor, föräldralösa, främlingar, flyktingar, fattiga och sjuka. I Nya Testamentet finns mängder med textställen om att och hur vi skall hjälpa varandra. Jesus själv såg sig som Guds och människors tjänare (Mark 10:45). All Diakoni är starkt knuten till Jesu person. Han är den stora förebilden. Minns du berättelsen om den barmhärtige samariten i Luk 10? Om mannen som inte gick förbi den slagne utan stannade och hjälpte honom. Jesus uppmanar oss att göra likadant, och han visar också att han är den Barmhärtige.

Diakoni gäller alla kristna. Att ta ansvar i samhälle och världen är givet till hela församlingen, men tidigare i kyrkans historia växte det fram en särskild tjänst för detta. Läs gärna i Apg 6:1-7. I Sverige inrättades den första församlingstjänsten som diakonissa 1868. Idag arbetar ca 1000 diakoner i Sv Kyrkan, anställda i lokala församlingar, Stadsmissioner, Sjukhuskyrkor, Diakonicentraler, samhällstjänst, kyrkans organisationer på stifts- och riksplanet eller utomlands i någon av kyrkans internationella verksamheter; Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission och Svenska Kyrkan i Utlandet.

Vad gör en Diakon?


Vill ni också presentera er för bibelskolans besökare. Kontakta oss
| Startsidan | Sidans top | Berättelser | Presentationer | Frågor & Svar | Tipsas vid nyheter! | Bakåt en sida |
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
[an error occurred while processing this directive]
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster