Startsidor   Bibelns rikedomar   Vandringar   Ungdom/Barn   Utblick   Övrigt   Backa en sida

  |  Bibelsök  | Nödutgång...

   Utblick, bibelskolans utblickspunkt i verkligheten
Presentationer
Utblick meny:
Berättelser
Presentationer
Frågor & Svar

      

ÄKTENSKAPSKURS på internet!

Kursen, som har kristen grund, har som huvudämne att ge råd och vägledning gällande äktenskap och samlevnad mellan kvinna och man.
  Detta sker dels genom Dr. John Brenemans omfattande frågeprogram, dels genom "röda-tråden"- korrespondens med en äktenskapsterapeut. (Fler funktioner i kursen planeras på sikt -chatforum m.m.)
  En fråga om dagen kan förbereda Er för ett lyckligare äktenskap. Dr. Breneman, som grundat Kristna Själavårdsinstitutet (KRIS), har skrivit frågorna i sin doktorsavhandling som handlar om förberedelse för äktenskap. Den är i första hand framtagen till hjälp för par som står i begrepp att gifta sig, men stora delar av kursen är också tillämpliga på redan gifta /och sambo-/särbopar./
  Dr. Brenemans material har varit uppskattat av många par; levasamman.se erbjuder nu en skräddarsydd kurs för online-besökare. Deltagande i kursen kostar inte mycket mer än ett biobesök i månaden. Investera i Er framtid och förbered Er för Ert kanske viktigaste beslut! (Ni investerar då också i andras framtid, för 10% av nettointäkten går till nödlidande barn via Lutherhjälpen)

Besök levasamman.se


Vill ni också presentera er för bibelskolans besökare. Kontakta oss
| Startsidan | Sidans top | Berättelser | Presentationer | Frågor & Svar | Tipsas vid nyheter! | Bakåt en sida |
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Klicka här för att varje fredag få ett mail med information om vad som tillkommit på bibelskolan under veckan som gått.
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster
Om coocies