Sök på bibelskolan:     Nödutgång...


   Utblick, bibelskolans utblickspunkt i verkligheten
Utblick meny:
Berättelser
Presentationer
Frågor & Svar

Presentationer


Mercy Ships är en global välgörenhetsorganisation som tjänar folk oberoende av religös tro. Vi välkomnar volontärer som vill ge av sin tid, kraft och kunskap för arbetet att ge hopp och medicinsk behandling till världens fattigaste människor.
Mercy Ships erbjuder gratis hälsovård, biståndshjäp och utbildning för fattiga utan diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön, ålder eller religion. Team med läkare och tandläkare besöker förberedda platser där de inrättar fältkliniker. De utför vaccinationer, tandvård, mindre operationer och röntgen. Mercy Ships stödjer utbildning av lokala läkare och sjuksköterskor och ger lokalbefolkningen viktig kunskap om hygien, näringsriktig mat och grundläggande hälsovård.

Som en del av det långsiktiga engagemanget i att utveckla de lokala samhällena så bygger Mercy Ships sjukhus och kliniker såväl som skolbyggnader och hus. Jordbruksprojekt hjälper samhällen att bli självförsörjande i fråga om matproduktion. Projekt med djurskötsel, såsom "Mercy Sheep" hjälper till att öka djurbesättningen i krigsdrabbade områden. Mercy Ships samarbetar med lokal befolkning och gör det möjligt för samhällen att hjälpa sig själva. Team från Mercy Ships kontrollerar lokala vattenkällor och vattendrag. Brunnar borras för att möjliggöra ett bra bevattningssystem och dricksvatten.

Sedan början har Mercy Ships tillhandahållit medicinsk utrustning, mediciner, konstruktionsmaterial, säd, redskap och utrustning till ett värde av mer än 300 miljoner kronor.

Mercy Ships växande flotta ger medicinsk hjälp och utvecklingsmöjligheter till tusentals människor i desperat nöd varje år. Du kan också bli en del av vårt uppdrag; att ge hopp och medicinsk behandling till människor i nöd. Mercy Ships litar på ditt stöd för att fortsätta mot målet att förbättra livet för oräkneliga män, kvinnor och barn.

Kort-tidsvolontärer kan arbeta för Mercy Ships från två veckor upp till ett helt år och andra kan välja att arbeta som yrkeskunniga.

Besök Mercy Ships för mer information


Vill ni också presentera er för bibelskolans besökare. Kontakta oss
| Startsidan | Sidans top | Berättelser | Presentationer | Frågor & Svar | Tipsas vid nyheter! | Bakåt en sida |
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
[an error occurred while processing this directive]
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster
Om coocies