Utblick, bibelskolans utblickspunkt i verkligheten
Utblick meny:
Berättelser
Presentationer
Frågor & Svar

Presentationer

OAS-Rörelsen
Vid en nordisk luthersk ledarkonferens om förnyelse på Åh Stiftsgård i september 1983 utsågs en Referensgrupp för Andlig Förnyelse i Svenska kyrkan (RAF). Dess uppgift blev att främja andlig förnyelse i vår kyrka. Vid liknande nordiska ledardagar på Åh 1989 beslöts att byta ut namnet RAF mot Oasrörelsen.

Oasrörelsens namn är ingen förkortning, utan syftar på oasen i öknen, platsen för den friska livgivande källan.

 

 

 

 

 

Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. "chárisma" = nådegåva) rörelse, som vill främja en sund andlig förnyelse. Sund förnyelse är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande samt ger god frukt.

Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund.

Oasrörelsen är ett utflöde av den världsomspännande karismatiska förnyelsen. Den har nära kontakt med Oasrörelsen i det svenska stiftet i Finland (Borga stift), och med OASE i Norge och Danmark samt med motsvarande rörelser över hela världen. Mer än 500 miljoner människor identifierar sig idag med denna förnyelse. Det är den största väckelse någonsin i kyrkans historia!

Detta gör vi


Vill ni också presentera er för bibelskolans besökare. Kontakta oss
| Startsidan | Sidans top | Berättelser | Presentationer | Frågor & Svar | Tipsas vid nyheter! | Bakåt en sida |
[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
[an error occurred while processing this directive]
©2003 Stiftelsen bibelskolan.com - www.bibelskolan.com - info@bibelskolan.com
Org. nr: 857209 - 5266 - Postgiro: 402 30 79 - 9 För stödgåvor till driften av vår sajt - Mer info här
Webmaster